понеделник, октомври 18, 2021

СТАТИИ

Надежда, която не посрамва Римляни 5:5: а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден. 1 Коринтяни 9:10: … Да, това е писано заради нас; защото, който оре (труди), трябва да...
Тест за духовно бащинство. В своите послания апостол Павел отделя голямо внимание на осиновлението ни от Отец чрез спасителното дело на Христос. Осиновлението е следствие от това, че имаме Небесен Баща, който ни е изкупил, новородил и изпълнил чрез...
Бог не говори с човека заради неговите достойнства основани върху моралните му висоти или заради обществените, социалните, финансови и политически постижения. Бог говори с човека - грешника от Своята непринудена любов за неговото спасение, изцеление и благословение. Ако мнозина осъзнаеха...
Съзерцанието - смисълът в тишината. “В съвременното ни общество нашият враг се е специализирал в три неща: шум, забързаност и многолюдност. Успее ли да ни залиса в множественост и численост той може да бъде спокоен. Психиатърът Карл Юнг веднъж...
Любовта като източник на святост. Проповедниците използват различни думи и фрази, за да опишат святостта в живота на вярващите, което до някъде е объркващо и изглежда трудна задача. Затова е необходимо да използваме обединяващ принцип - ядро, което да...
Писанията откриват произхода на греха, който ни отделя от Бога, след като Адам и Ева ядоха от Дървото на познанието на Злото и Доброто.  Помислете за момент. Защо се казва, че плодът на забраненото дърво дава знание за злото и...
Кръстът е любовта на Христос, КУЛТИВИРАНА от любовта на Отец. Това е важна богословска концепция, която ясно трябва да бъде разбрана в контекста на единството на Троицата в делото на Изкуплението. Смисълът на Христовата любов се крие в любовта...
ИСУС НЕ Е ПРОСТО ХРИСТОС, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ХРИСТОС! ИСУС НЕ Е ПРОСТО БОЖИЯТ СИН, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ БОЖИЙ СИН! ИСУС НЕ Е ПРОСТО ЧОВЕШКИЯТ СИН, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ЧОВЕШКИ СИН ИСУС НЕ Е ПРОСТО ИЗКУПИТЕЛЯТ,...
Човек е създаден от Бог да обича, а не да мрази. Християните са призовани да обичат и да побеждават омразата с любов, защото духовно, вярата на християните е родена от Божията любов. Именно по това се различава християнството от...

ПОДКРЕПИ

error: