понеделник, март 9, 2020
Докато призовавам вярващите към радикална прошка и ненасилствено миротворчество, които Исус практикуваше и съвсем ясно изложи в проповедта на планината, често срещам християни, използващи Римляни 13:1–7 като един вид опровержение. (Въпреки че не е ясно кого се опитват да...

АДВЕНТЪТ – Браян Занд

Адвентът е свързан с чакане. Използвайки църковния календар, ние разказваме свещената история на изкуплението не с дела, не с празнуване, а с чакане - чакане на Бога да подейства. Повечето от нас сме продукт на...

ДА СПРЕМ ШУМА ОТВЪН – Иво Койчев

“В съвременното ни общество нашият враг се е специализирал в три неща: шум, забързаност и многолюдност. Успее ли да ни залиса в множественост и численост той може да бъде спокоен. Психиатърът Карл Юнг веднъж...

ЗЛОТО, ДРУГАТА СТРАНА НА СВОБОДНИЯ ИЗБОР – Иво Койчев

Злото е другата страна на свободния избор, коeто съществува заедно с Любовта, за да няма оправдание, на никой от нас, че сме нямали друг избор, който да моделира нашият живот.   Злото не е политическо нито...

ТРЪМПИЗЪМ – Браян Занд

Политиката е над всичко. Ако не виждате Божието царство и не сте готови да преосмислите всичко в светлината на Христос, политиката ще ви бъде над всичко - включително вярата и етиката. Научих това по...

ЛЮБОВТА КАТО ИЗТОЧНИКЪТ НА СВЯТОСТТА / Love as the source of holiness

Проповедниците използват различни думи и фрази, за да опишат святостта в живота на вярващите, което до някъде е объркващо и изглежда трудна задача. Затова е необходимо да използваме обединяващ принцип - ядро, което да...

„ЗАБРАНЕНОТО ДЪРВО“ И ЗАКОНЪТ НА ЛЮБОВТА – Иво Койчев

Писанията откриват произхода на греха, който ни отделя от Бога, след като Адам и Ева ядоха от Дървото на познанието на Доброто и Злото.  Помислете за момент. Защо се казва, че плодът на забраненото дърво...

СТРАДАНИЕТО НА ОТЕЦ В ДЕЛОТО НА ХРИСТОС – Иво Койчев

Кръстът е любовта на Христос, КУЛТИВИРАНА от любовта на Отец. Това е важна богословска концепция, която ясно трябва да бъде разбрана в контекста на единството на Троицата в делото на Изкуплението. Смисълът на Христовата...

Образът на Отец в Исус – Иво Койчев

ИСУС НЕ Е ПРОСТО ХРИСТОС, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ХРИСТОС! ИСУС НЕ Е ПРОСТО БОЖИЯТ СИН, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ БОЖИЙ СИН! ИСУС НЕ Е ПРОСТО ЧОВЕШКИЯТ СИН, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ЧОВЕШКИ...

Препоръчано

error: