Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

Малцина от ромските християнски младежи, мислят за образованието като средство, което ще им помогне да бъдат повече влиятелни и успешни в техния призив и служение от Христос. Поради тази причина имаме голяма маса от младежи (следващото поколение), които не са подготвени за служението на Царството.

Моя апел към ромските пастори е да предизвикат младежите в църквите си показвайки им предимствата на образованието, а не само да разчитат на някаква псевдо-църковна харизма сътворена от културата на гетото. Ето защо вярвам, че ромските (и не само) църкви трябва да станат просветни центрове. Ако продължаваме така без да наблегнем върху образованието (не само библейско), следващото поколение няма да бъде подготвено и екипирано за делото на служението.

Добър пример е Данаил, той беше помазан с ДУХ НА ПРЕВЪЗХОДСТВО беше вещ във ВСЯКО учение. Разбирайте, че става въпрос за ОБРАЗОВАНОСТ-ЗНАНИЕ, което изгради вярата му в Бога на друго ниво.

Прочетете тези невероятни стихове от книгата на Данаил и размишлявайте върху техния конкретен контекст:

 • Проумяваха и владееха всяка мъдрост

Даниил 1:4 момчета без никакъв недостатък, хубави на вид, които да проумяват всякаква мъдрост И ДА ВЛАДЕЯТ ЗНАНИЕ, И ДА РАЗБИРАТ НАУКА, и които са способни да стоят в царския дворец, за да ги учи на книжнината и езика на халдейците.

Даниил 1:17 А на тези четири момчета Бог даде ЗНАНИЕ (чрез което придобиха) и способност за всякаква книга и мъдрост;  и Даниил разбираше всякакви видения и сънища (това е крайния резултат от знанието).

 • Те имаха способност във всяко дело независимо от неговото естество, поради мъдростта и знанието, което са придобили в живота си.

Даниил 1:20 И във всяко дело, което изискваше мъдрост и разбиране, за което царят ги попита, ги намери десет пъти по-добри от всичките книжници и гадатели, които бяха в цялото му царство.

Даниил 5:14 Чух за теб, че духът на боговете бил в теб и че просветление, разум и превъзходна мъдрост се намирали в теб.

 • Чрез знание и мъдрост Данаил имаше превъзходен дух, който го издигна в позиция на управление.

Даниил 6:3 Тогава този Даниил се отличаваше от другите началници и сатрапите, защото в него имаше превъзходен дух; и царят намисли да го постави над цялото царство.

Автор: Иво Койчев


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •