Речник на библейските имена

by Editor
5k views
Сподели

А

Аавана, Ахван – „Брат на интелигентния”, І Летоп. 2:29
Аара, Ахара – „По-малкия брат”, І Летоп. 8:1
Аасве или Ахасве – „Процъфтяващ или светец”- ІІ Царе 23:24 

Авагта – „Щастлив или преуспяващ” – Ест. 1:10 

Авадон, – ”Бездна”, „Разрушител” , „Погубител”, Откр. 9:11 

Аваиев – „Скрит в Господа”, Неем. 7:36
Авакум – „Борещият се или Божествена прегръдка”, Ав. 1:1 

Авана – „Постоянен или Неизменяем”, ІV Царе 5:12 

Аварим – „Земите отвъд”, „Преминаване”, Чис. 27:12 

Авва – „Баща”, Рим. 18:5
Август – „Велик” , „Благословен”, „Тайнствен”, Деян. 25:21
Авденаго – „Слуга на бога на слънцето”, Дан. 1:7
Авдий„Слуга на Бога”, ІІІ Царе 18:3
Авдиил – „Царят”, Ерем. 36:26
Авдиил – „Божий слуга”, І Летоп. 5:15
Авдия – „Божият служител”, ІІІ Царе 18:3
Авдия – „Слуга или роб”, І Летоп. 9:16
Авдон- „Служение”, И.Н. 21:30
Авел – „Преходен”, Бит. 4:2
Авел-вет-мааха – „Разсъмване за дома на Нахора(син на Тора, брат на Авраам), ІІІ Царе 15:20
Авел-маим – „Водна ливада”, ІІ Летоп. 16:4
Авел-меола – „Долината на хороигрането”, І Царе 4:12
Авел-мисраим – „Египетско ридание”, Бит. 50:11
Авел – ситим- „Акациевата долина” , Чис. 33:49
Авен – „Суета или суетност”, Ос. 10:8
Авенир – „Баща на светлината”, І Царе 14:50
Авес – „Бял или блестящ”, И. Н. 19:20
Авесалом – „Баща на мира”,ІІ Царе 3:3
Ави- „Йеова е Отец”, ІV Царе 18:2
Ави-алвон – „Цар на народа”, ІІ Царе 23:31
Ави-алвон – „Баща на силата”,
Авиасаф – „Баща на събранието или комплектуването” , Из. 6:24 ІІ Царе 23:31 

Авиатар- „Баща на изобилието”, „Баща на добродетел”, І Царе 22:20
Авив – „Разцъфтяване”, Из. 13:4
Авигея – „Баща на радостта”, І Царе 25:3
Авида – „Баща на знанието”, Бит. 25:4
Авидан – „Баща на правосъдието”, Чис. 1:11
Авиезер – „Баща на помощта или помощта на Бащата”, И. Н. 17:2
Авиила – „Отец на мощта или могъществото”, І Царе 9:1 

Авилиния – „Баща или изпратен от Бога”, Бит. 10:28
Авимилех – „Баща на Царя или моят Баща е Цар”, Бит. 20:2
Авиноам – „Баща на приятността” , Съд. 4:6
Авинадав – „Източник на свободата”, І Царе 7:1
Авирон – „Баща ми е възвисен, благороден”, Чис. 16:1
Авесалом – „Баща на мира”, ІІІ Царе 15:2
Авесалом – „Баща на мира или мира на Отца”, ІІ Царе 3:3
Авиатар – „Баща на добродетел”, І Царе 22:20
Ависага – „Баща на грешките”, ІІІ Царе 1:3; „Баща ми е странствал”, ІІІ Царе 1:1 

Авигея – „Баща ми е радост”, – Царе 25:1
Авиил – „Бог е мой Баща”, – Царе 9:1
Авимелех – „Небесният Цар е мой Баща”, Бит. 20:2, Съд. 9.
Авирон – „Баща ми е възвисен, благороден”, Числа 16, ІІІ Царе 16:34
Ависея или Авишал – „Баща на даването или източник на богатството”, Царе 26:6 Ависуй„Баща на всичко”, І Летоп. 2:28
Ависуй„Баща на спасението или на безопасността”, І Летоп. 6:4
Авитал – „Източник на росата”, ІІ Царе 3:4
Авитова – „Баща на добрините или източник на доброто”, І Летоп. 8:11
Авиуд – „Баща на достойнството или хвалението”, І Летоп. 8:3
Авиуда – „Той е мой Баща” , Бит. 6:23
Авихаил – „Баща на твърдостта”, Чис. 3:35
Авия – „Йеова е мой Отец” , І Царе 8:2
Авия, Авиджав – „Баща на светлината”, ІІІ Царе 14:31
Авия- „Волята на Бога или Бог е мой Отец”, ІІІ Царе 14:1
Авнан – „Престъпление”, Бит. 38:4
Авор – „Съединени заедно”, ІV Царе 17:6
Авот-Яир – „Ярови паланки или село, което излъчва светлина”, Чис. 32:41 

Авраам – „Отец на множеството”, Бит. 17:5
Аврам – „Висок Отец” , Бит. 11:26
Агав – „Слово”, Деян. 11:28
Агав – „Превит или победен”, Езд. 2:46
Агаг – „Огън или приличащ на война”- І Царе 15:8
Агагец – „Принадлежи на Агаг”, Ест. 3:1
Агар – „Чужденка”, Бит. 16:1
Агар – „Чужденка или която застрашава”, Гал. 4:25
Агей„Божието тържество”, Езд. 5:1
Агита – „Радващият се”, ІІ Царе 3:4
Агрипа – „Родилни болки или дете, което се ражда с краката напред”, Деян. 25:13. 

Агур – „Аз ще надделея”, Пр. 30:1
Агур – „Събирач”, пр. 30:1
Адад – „Водач или първият”, Бит. 36:35
Ададах – „Орнамент”, И.Н. 15:22
Адам – „Червена земя или Кървава пръст”, Бит. 3:21
Адама – „Земна работа”, Бит. 10:19
Адаманикев –„Човешки или земен”, И. Н.19:33
Адна – „Почивка”, І Летоп. 12:20
Адалия – „Силен ум”, Ест. 9:8
Адамах – „Удоволствуващ Бога”, И. Н. 19:36
Адар – „Широк или задоволителен” , Езд. 6:15
Адарезер – „Помощ или великолепна”, ІІ Царе 10:16 

Адаса – „Радост”, Ест. 2:7
Адах – „Орнаментален”, Бит. 4:19
Адвеил – „Божията скръб”, Бит. 25:13
Адид – „Връх или остър”, Езд. 2:33
Адиил – „Божието украшение”, І Летоп. 4:36
Адий„Моят свидетел”, Лука 3:28
Адин – „Декоративен или нежен”, Езд. 2:15
Адина – „Голтак”, І Летоп. 11:42
Адитаим – „Двойно укрепление”, И. Н. 15:36
Адлаиев – „Божието правосъдие”, І Летоп. 27:29
Адмата – „Смъртоносен облак”, Ест. 1:14
Адолам или Одолам – „Място за почивка” , И. Н. 12:15 

Адон – „Здрава основа”, Неем. 7:61
Адонивезек – „Бог на светкавицата”, Съд 1:5
Адоникам – „Моят Бог е възкресението”, Езд. 2:13 

Адонирам – „Моят Бог е възвисен”, ІІІ Царе 4:6 

Адонисек – „Справедливостта на Бог”, И. Н. 10:1 

Адония – „Йеова е моя Бог”, ІІ Царе 3:4
Адорам – „Висока почит”, ІІ Царе 20:24
Адораим – „Двойна почит”, ІІ Летоп. 11:9
Адрамелех – „Царска почит”, ІV Царе 17:31
Адрах – „Завръщане”, Зах. 9:1
Адриил – „Божието стадо”, І Царе 18:19
Адритик – „Адриатическо море”, Деян. 27:27
Ажелон или Еалон – „Голямата долина”, И. Н. 10:12 

Азав – „Ясновидец”, Бит. 22:22
Азаил – „Бог вижда”, „Когото Бог укрепва”, ІІІ Царе 19:15 

Азаия – „Син на Бога”, Неем. 11:15
Азарила – „Скрит от Бог”, ІV Царе 25:18
Азария – „Този, когото Бог слуша”, ІІІ Царе 4:2
Азвук – „Прощение”, Неем. 3:16
Азгадови – „Силна армия”, Езд. 2:12
Азения – „Бог чува”, Чис. 26:16
Азиза – „Силен”, Езд. 10:27
Азиил – „Божието видение”, І Летоп. 23:9
Азиил – „Божието утешение”, І Летоп. 15:20
Азик – „Най-много”, И. Н. 10:10
Азия – „Огнена земя или пожар”, Деян. 2:9
Азмавет – „Силата на смъртта”, ІІ Царе 23:31
Азор – „Подпомогнат”, Ерем. 28:1
Азот – „Укрепление или замък”, Деян. 8:40
Азриил – „Помощ от Бог”, І Лет. 5:24
Азрикам – „Помощ против неприятеля”, І Лет. 3723
Азув – „Дезертьор”, ІІІ Царе 22:42
Азур – „Помагач”, Езек. 11:1
Асханаз – „Разпространителен огън”, Бит. 10:3
Аиат или Гаят – „Гибел или разрушение”, Ис. 10:28
Аия – „Орел”, ІІ Царе 3:7
Акад – „Укрепление”, Бит. 10:10
Акан – „Изопачител на истината”, Бит. 36:27 

Акарон – „Силен”, Ерем 25:20
Акелдама – „Кръвна нива”, Деян. 1:19
Акила – „Притежание”, 1 Кор. 16:19
Акила – „Орел”, Деян. 18:2; Рим. 16:3
Акув – „Хитър, Коварен, Скрит, Причакващ”, І Лет. 3:24
Ала – „Планинска страна”, І Лет. 5:26
Аламелех – „Царският вървеж”, И. Н. 19:26
Аламет – „Закрилник”, І Лет. 7:8
Алон-вакут – „Дъб на плача”, Бит. 35:8
Алва – „Беззаконие”, Бит. 36:40
Алван – „Неправеден”, Бит. 36:23
Александър – „Помощ от човек или човек, който пропъжда злото, или Човекопобедител, Мар. 15:21
Александрия – „Град в Египет, построен от Александър Велики, което значи Александър, Деян. 6:9
Алемет – „Скривалище”, І Лет. 6:60
Алилуя – „Слава на Бога”, Пс. 150:1
Алмодада –„Теглилка или Божията мярка”, Бит. 10:26
Алмон – „Скришно място”, И. Н. 21:18
Алон – „Силен”, І Лет. 4:37
Алуш или Елус – „Съборище или лудо място”, Чис. 33:13-14
Алфа – „Първата дума от гръцката азбука”, Откр. 1:8
Алфеев – „Първи или водач”, Мат. 10:3
Ама – „Съюз или общение”, И. Н. 19:30
Амад – „Вечен народ”, И. Н. 19:26
Амадан – „Жаление или наслаждение”, Бит. 6:26
Амадан – „Червен”, І Лет. 1:41
Амал – „Трудещ се”, – І Лет. 7:35
Амалика – „Хора, приличащи на войска или хора грабители”, Бит. 36:12 

Амалакитяни – „Произхождащи от Амалика”, Бит. 14:7
Амам – „Публика или място за събиране”, И. Н. 15:26
Амам – „Празнуващ”, Ест. 3:1
Амама – „Постоянен или непроменяем” П.П. 4:8
Амария- „Господ каза или Божието слово”, І Лет. 6:7
Амарфал – „Силен народ”, Бит. 14:1
Амаса – „Бреме-носач или грижещ се за обременените”, ІІ Царе 17:25
Амасай или Амиуд – „Бреме на Бога”, І Лет. 6:25 Амасай или Ахасай – Неем. 11:13
Амасия – „Носен от Бога”, ІІ Лет. 17:16
Амасия или Амазия – „Господ е могъщ”, „Силата на Бога”, ІV Царе 20:21 

Аматиев – „Божията истина” – ІV Царе 14:25
Амизавад- „Народът на Превъзходния”, І Лет. 27:6
Амиил – „Един от Господния народ”, Чис. 13:12
Амин- Това е непроменяемо или Така да бъде това, или Вярно е това” , Откр. 3:14; Чис. 5:22
Аминадав – „Готов е моя народ” , Изх. 6:23
Амиуд – „Достопочитаем е моя народ”, Чис. 1:10
Амисадаев – „Народът на Всевишния или Всевишният е в мен”, Чис. 1:12 

Амитала – „Бог е източникът на новия живот”, ІV Царе 23:31
Амма – „Начало”, ІІ Царе 2:24 

Амок – „Дълбок”, Неем. 12:7
Амолехет- „Царица”, І Лет. 7:18
Амон- „Сънародник или земляк”, Бит. 19:38
Амон – „Трудолюбив човек”, ІV Царе 21:18
Амон – гог – „Божието множество”, „Скритият”, Ерем. 46:25, Езд.39:15 

Аморей„Планински или горчив”, Бит. 10:16
Амос – „Бреме”, Ам. 1:1
Амосов – „Силен”, ІV Царе 19:2
Амплият – „Уголемен”, Рим. 16:8
Амрам – „Издигнат народ”, Чис. 26:59
Амрий„Божието действие”, ІІІ Царе 16:16
Амсия – „Моята сила”, І Лет. 6:46
Амуил – „Божият огън или топлина”, І Лет. 4:26
Амул – „Съжаление”, Бит. 46:12
Амфипол – „Заобиколен от двете страни с море”, Деян. 17:1
Анаеват – „Отговор” , Бит. 36:2
Анак или Енаков – „Великан”, Чис. 13:22
Анамеил – „Дар от Бога или благодат”, Ерем. 32:7
Анамелех – „Царската скала” , ІV Царе 17:31
Ананим – „Твърд като скала”, Бит. 10:13
Анан – „Дъждовен облак”, Неем. 10:26
Ананеил – „Господ е благодатен”, Неем. 3:1
Ананий„Благодатен” , І Лет. 25:4
Ананий„Бог постъпи милостиво”, Неем. 3:23
Ананий или Анана – І Лет. 3:24
Анания – „Дадената от Бога благодат” – Деян. 5:1
Анатов – „Отговор на молитва”, Съд. 3:31
Андрей„Силен мъж”, Мат. 4:18
Андроник – „Победител”, Рим. 16:7
Анер – „Изгнание или заточение”, Бит. 14:13
Аниам – „Ограничени хора”, І лет. 7:19
Аним – „Двоен извор”, І лет. 6:73
Анна – „Благодат”, Лука 2:36
Анна или Анас – „Божията благодат”, И. Н. 18:13
Антиохия – „Съпротива”, Деян. 6:5
Антипа – „Отражение на Бога”, Откр. 2:13
Антипатрида – „Принадлежи на Антипа”, Деян. 23:31
Антихрист – „Противен или враждебен на Христа”, И.Н. 2:18
Анхус – „Змия или страх”1 І Царе 21:10
Аод – „Силен”, Бит. 46:10
Аод – „Заедно съединени”, Бит. 46:10
Апелия – „Отделен”, Рим. 16:10
Апиево тържище – Апиевият или Клавдиевият пазар”, Деян. 28:15 

Аполония – „Разрушение”, Деян. 17:1
Аполос – „Разрушител” ,Деян. 18:24
Апфия – „Плодоносен”, В-н 2
Ар – „Град”, Чис. 21:15
Араба – „Изгорял, сух, пустош”, И. Н. 18:18
Арабия – „Пустиня”, ІІІ Царе 10:15
Арав или Араб- „Двор”, И. Н. 15:52 

Арад – „Диво магаре” , Чис. 21:1
Арам – „Великолепен”, Бит. 22:21
Аран – „Силен или просветен”, Бит. 11:26
Аран – „Твърд или непроменяем” , Бит. 36:28
Арарат – „Гръцко произношение на Армения”, ІV Царе 19:37
Арарат – „Създание или Свята земя”, Бит. 8:4
Арах – „Учудване”, І Лет. 7:39
Арва или Кирият – Арва, „Силата на Ваал”, Бит. 35:27
Арвад – ”Бъдещото място”, Езд. 27:8
Аргиев – „Учудващ”, І Лет. 11:38
Арговск – „Одобрен или харесан”, Втор. 3:4
Аред – „Бежанец или беглец”, Бит. 46:21
Арет – „Остър или лежещ”, І Царе 22:5
Арета – „Удовлетворителен”, ІІ Кор. 11:32
Ареф – „Мъжество или източник на живот”, І Лет. 2:51
Арие – „Лъв”, ІV Царе 15:25
Аридат – „Великото рождение”, Ест. 9:8
Аридая – „Неизвестен”, Ест. 9:9
Ариила – „Олтар или Божият лъв”, Езд. 8:16
Арилий„Лъвът Господен”, Бит. 46:16
Ариил – „Огнище Божие”, Ис. 29:1-7
Ариматея – „Омраза”, Мат. 27:57
Ариох – „Приличащ на лъв”, Бит. 14:1
Аристарх – „Най-добрият цар или управител” , Деян. 19:29
Аристовул – Най-добрият съветник”, Рим. 16:10
Аркер или лък- „Тъмнина”, І Лет. 8:40
Армагедон или Магедон – „Планината на Магедон или Поражението”, Откр. 16:16 Арнон – „Великан”, Чис. 21:13
Арнон – „Пълноводен или бързотечащ извор”, Чис. 21:13
Арвон – „Неговото разрушаване”, Ест. 1:10
Арод – „Вкаменяващ или човек, който прави другите да се страхуват, да треперят”, Съд. 7:1.
Ароир – „Голота”, Чис. 32:34
Арорец – „Пророк или който предсказва”, І Лет. 11:27
Аросет – „Производител или гора”, Съд. 4:2
Арся – „Непоклатим”, ІІІ Царе 16:9
Арса – „Изобретател”, Езд. 2:52
Артаксеркс – „Велик цар”, Езд. 7:1
Артема – „Цялостен, здрав или нормален”, Тит 3:12
Арувот – „Водна врата”, ІІ Царе 4:10
Арум – „Подравнен или равнина”, І Лет. 4:8
Арума – „Омраза”, Съд. 9:41
Арус – „Индустриалец”, ІV Царе 21:19
Аруфец – „Зрялост”, І Лет. 12:5
Арфад – „Станция или място за почивка”, ІV Царе 18:34
Арфаксад – „Осведомителен или доносник”, Бит. 10:22
АрхелайНароден цар или Цар на народа”, Мат. 2:22
Архип – „Конник или Управител на конниците”, Ф-н 2
Аса – „Лечител”, ІІІ Царе 15:8
Асавия – „Бог му е съдружник”, І Лет. 6:45 

Асавна – „Бог му е приятел”, Неем. 10:25
Асадия – „Божията любов”, І Лет. 3:20
Асаил – „Делото на Бога и работещият Бог”, ІІ Царе 2:18
Асаия – „Създание на Бога”, І Лет. 4:36
Асан – „Пушек”, И. Н. 15:42
Асаренан – „Селските извори”, Чис. 34:9
Асареил – „Божието единство или съединение”, І Лет. 4:16 

Асараил – „Бог е прав или нивелиран, или отвесен”, І Лет. 25:2 

Авасон-тамар – „Палмовите редници”, Бит. 14:7
Асаф – „Бирник, колекционер, събирач”, ІV Царе 18:18
Асвадан – „Причина или мисъл”, Неем. 8:4
Асвеев – „Човек на Ваал”, І Лет. 4:21
Асвил или Асхабел – „Свободен от дългове”, Бит. 46:21
Асемон – „Много пълен човек”, Чис. 33:29
Асен – „Силен”, И. Н. 15:43
Асенафар – „Плодороден”, Езд. 4:10
Асенета – „Слънце”, Бит. 41:45
Асенуев – „Нарушител”, І Лет. 9:7
Асим – „Бавно развиващ се”, І Лет. 11:34
Асима – „Небе”, ІV Царе 17:30
Асинкрит – „Несравним или Безподобен”, Рим. 16:14
Асир – „Общение”, Бит. 47:17
Асир – „Благословен или Щастлив”, Бит. 30:13
Асир – „Затворник”, І Лет. 3:17
Асирия – „Поле”, Бит. 2:14
Аскалон – „Изгнаничество”, Съд. 1:18
Аскалон – „Много силен”, Ерем. 25:20
Асмон или Азмон – „Силно укрепление”, Чис. 34:4
Асна – „Укрепление”, и. Н. 15:33
Асон – „Приближаване”, Деян. 20:13
Асор-адат – „Нов”, И. Н. 15:25
Асор – „Включен или Прибавен”, И. Н. 11:1
Асор-адата – „Новото населено място”, И. Н. 15:25
Асар-адар – „Селата на великолепието”, Чис. 34:4
Асаргада – „Щастливите, успешните или богатите села”, И. Н. 15:27 

Астарта – „Небесна царица”, ІІІ Царе 11:5
Астартите – „Име на идол, жена”, Съд. 2:13
Асум – „Велик, силен или богат”,, Езд. 2:19
Асуир – „Цар или Глава”, Езд. 4:6
Асур-суал – „Лисичевите села”, И. Н. 15:28
Асур-суса – „Конското село”, И. Н. 19:5
Асис – „Защита”, ІІ Лет. 20:16
Асуфа – „Голота”, Езд. 2:43
Асфеназ – „Конски нос”, Дан. 1:3
Асхор – „Свободен или щастлив човек”, І Лет. 2:24
Атад – „Трънлив храст”, Бит. 50:10
Атаия – „Господ ми е помощник”, Неем. 11:4
Аталия – „Тих или безопасен”, Деян. 14:25
Атара – „Корона”, І Лет. 2:26
Атарот – „Корони”, Бит. 32:3 

Атах – „Дар”, Ест. 4:5
Атил – „Неблагодарен”, Езд. 2:57
Атина – „Огнен басейн или слънце”, Деян. 17:15
Атита – „Ровещ или разкриващ”, Езд. 2:42
Атифа – „Уловен”, Езд. 2:54
Ауран – „Много бял”, Езд. 47:16
Афекс – „Укрепление”, И. Н. 12:18
Афиа – „Форма или калъп”, И. Н. 18:24
Ахаав – „Възлюбен”, ІІІ Царе 16:28
Ахаава – „Изоставеното слово”, ІV Царе 8:25
Ахаава или Ахава – „Поток или генерация”, Езд. 8:15
Ахаз – „Той е сграбил, притежава”, ІV Царе 15:35
Ахазата – Страст или Яростен, или Зъл, Бит. 26:26
Ахавора – „Бог е Създаващ или работещ”, ІV Царе 22:12
Ахаим – „Майчиният ми брат”, ІІ Царе 23:33
Ахая – „Скръб или безпокойство” , Деян. 18:12
Ахалиев – „Божията светлина”, Неем. 1:1
Ахан или Ахар – „Този, който безпокои или наранява”, и. Н. 7:1
Ахса – „Заслепителна змия”, И. Н. 15:16
Ахарил – „След могъществото”, І Лет. 4:8
Ахастар – „”Вестител”, І Лет. 4:6
Ахастара – „Възпламенен от Бога”, І Лет. 4:6
Ахзав, Асна – „Зимна река или лъжлив”, И. Н. 15:33
Ахиан – „Брат на деня”,, І Лет. 7:19
Ахиезер – „Братска помощ”, Чис. 1:12
Ахий„Брат”, І Лет. 5:15
Ахикама- „Брат ми е въздигнат”, ІV Царе 22:12
Ахилуд – „Брат ни се е родил”, ІІ Царе 8:16
Ахим – „Бог ще утвърди”, Мат. 1:14
Ахимаас – „Гняв или Брат на гнева”, ІІ Царе 15:27
Ахиман – „Кой е моя брат”, Чис. 13:22
Ахимелех – „Брат на Царя или моя брат е Цар”, – Царе 21:1
Ахмон- „Премъдър”, І Лет. 27:32
Ахимот – „Починалият брат или брат на смъртта”, – Лет. 6:25
Ахинадав – „Брат на свободата”, ІІІ Царе 4:14
Ахиноам – „Благодатен или благодатният брат”, І Царе 14:50
Ахио – „Неговият брат или братски”, ІІ Царе 6:3
Ахисам – „Бащиният ми шатър”, Изх. 31:6
Ахитофел – „Глупавият брат”, ІІ Царе 15:12
Ахитова – „Добрият брат или брат на доброто”, 1 Царе 14:3
Ахиуд – „Братска прослава”, Чис. 34:27 или „Брат на тайнствата”, – Лет. 8:7
Ахия – „Йеова е брат”, І Царе 14:3
Ахия или Ахиджах- „Брат на Бога”, ІІ Царе 11:29
Ахлав – „Плодоносно място”, Съд. 1:31
Ахмета – „Град”, Езд. 6:2
Ахвор – „Боязлив човек или плъх”, Бит. 36:38
Ахолах или Оола – „Нейният шатър”, Езд. 23:4
Ахолива или Оолива – „Моят шатър е в нея или моето жилище е в нея”, Езд. 23:4 Охоливема или Оливема – „ Моето жилище е превъзвишено”, Бит. 36:2
Ахор- „Безпокойство”, И. Н. 7:24 

Ахса – „Бог е Сила”, И. Н. 15:17
Ахса – „Посветен”, И. Н. 11:1
Ахузам – „Здраво държащ”, І Лет. 4:6 

Б

Бет-рабим – „Дъщеря на множеството”, П. П. 7:4
Бен-ами – „Син на моя народ”, Бит. 19:38
Бохим – „Място на плача или място на жалеенето”, Съд. 2:1 

В

Ваал – „Нейният господар, съпруг” И. Н. 15:9
Ваал ми – „Моят Бог”, Ос. 2:16
Ваал или Ваанан – „Син на скръбта”, ІІ Царе 4:9
Ваала или Ваалах – „Господарка или господар”, И. Н. 15:9 

Ваалат – „Принадлежи на Ваал”, И. Н. 19:44 

Ваалат – вир – „Жена на доброто”, И. Н. 19:8
Ваалверит- „Господар на завета”, „Служещи на идолите”, Съд. 8:33
Ваалгад – „Бог на армията или войнствуването, И. Н. 11:17
Ваалермон – „Притежател чрез насилие”, Съд. 3:3
Ваал-зевув – „Господ на летенето”, името на филистимски идол, ІV Царе 1:2 

Ваалис – „Бог на радостта”, Ерем. 40:14
Ваалмион – „Той е Господар над мен”, Чис. 32:27
Ваалсалиса – „Господар на Салиса”, името на местност до Галгал, ІV Царе 4:42 

Ваалтамар – „Господар на палмовото дърво”, Съд. 20:33
Ваалферасим – „Обичащият да раздава”, ІІ Царе 5:20
Ваалфегора – „Отварящият бог”, Чис. 25:3
Ваалхамон- „Управител на множеството”, П. П. 8:11
Вааса – „Зло”, ІІІ Царе 15:16
Ваасия – „Бог е дръзновен”, І Лет. 6:40
Вала – „Безгрижие”, Бит. 29:29
Валак – „Господар или притежател”, Чис. 22:41
Вавилон – „Объркване или бъркотия”, ІV Царе 17:24
Вавилонци – „Синовете на Вавилон”, Езд. 4:9
Вавая – „Поради милостта Господня или чрез Божията милост”, Неем. 3:18 

Вагуя – „Щастлив”, Езд. 2:2
Вадад – „Приятелство”, Бит. 36:35
Ваезата – „Искрен или честен”, Ест. 9:9
Ваит – „Храм или къща”, Ис. 15:2
Ваквакар – „Старателен или търсещ”, – Лет. 9:15
Ваквуков – „Опразнен или прахосан”, Езд. 2:51
Ваквукия – „Опразнен от Бога”, Неем. 11:17
Валаам – „Разрушения народ”, Чис. 22:5
Валаан – „Съчувствителен”, Бит. 26:27
Вала или Валах – „Изсъхнал или стар”, И. Н. 19:3
Валдад – „Господ прибави”, Йов 2:11
Валадон – „Имащ сила”, ІV Царе 20:12
Валак – „Празен”, Чис. 22:2
Валасан – „Търсещ”, Езд. 2:2 

Валтасар – „Господар на съкровищницата или тайнственото вложение”, Дан. 5:1 

Вама – „Високо място”, Езд. 20:29
Вамот- ваал – „Високото място на Ваал”, И. Н. 13:17
Ванаия – Бог е Всезнаещ или Бог е интелигентен”, ІІ Царе 8:18 

Вания – „Хвалението на Бога”, Езд. 10:36
Варава – „Бащиният син”, Мат. 27:16
Варак – „Мълния или гърмящ”, Съд. 4:6
Варахия – „Коленичещият пред Бога или Благословеният”, І Лет. 3:20 

Варкосов – „Син на баща си”, Езд. 2:53 

Варисус – „Син на Исус”, Деян. 13:6
Вария – „Бежанец или беглец”, І Лет. 3:22
Варнава – „Способен увещател”, Деян. 4:36
Варса – „Син на нечестието”, Бит. 14:2
Варсава – „Клеветен син”, Деян. 1:23
Варух или Барух – „Благословен”, Неем. 3:20
Васан – „Плодородна, плодоносна долина”, Чис. 21:33
Васемат – „Аромат, благоухание”, Бит. 36:3
Вастин или Астин- Красива жена” , Ест. 1:9
Ватуил – „Честността на Бога или местонахождението на Бога”, Бит. 22:22 

Ваурим – „Младост”, ІІ Царе 3:16
Вашни или Авия – „Божият дар”, І Лет. 6:28
Ведан- „Осъждение”, І Царе 12:11
Веелсефон- „Господ на светлината”, Изх. 14:2
Веелзевул – „Господар на въздушната власт”, Мат. 12:24
Велиал – „Поглъщащ”, ІІ Кор. 6:15
Везек – „Светкавица”, Съд. 1:4
Велга – „Син на утешението”, І Лет. 24:14
Венадад – „Син на Всевишния или на най-високо поставения”, ІІІ Царе 15:18 

Венанан – „Насилствено превозно средство”, – Лет. 4:20
Вениамин – „Син на десницата ми”, Бит. 35:13
Венони – „Син на скръбта ми”, Бит. 35:18
Венхаил – „Насилствен”, ІІ Лет. 17:7
Веор – „Горнило или овчар”, Бит. 36:32
Вера – „Син на злото”, Бит. 14:2
Вераха – „Благословение”, І Лет. 12:1
Верзелай„Твърд като желязо или направен от желязо”, ІІ Царе 17:27 

Вериев – „Маслинен кладенец”, І Лет. 7:31
Верия или берия – „Необикновен или тежък”, Бит. 46:17
Верникия – „Победител или носещ победа”, Деян. 25:13
Веселеил – Под сянката на Бога или Бог е защитник, Из. 31:2
Восор – „Силен”, Втор. 4:43
Ветавен – „Дом на неправда”, І Царе 13:5
Ветарава – „Пустинният дом”, И. Н. 15:6
Ветарам – „Високо или укрепено място”, И. Н. 13:27
Вет-акерем – „Лозовата къща или винарница”, Ерем. 6:1
Ветарвел – „Къща в Божия двор”, Ос. 10:14
Ветах – „Доверие или доверителен”, ІІ Царе 8:8
Вет-вирей„Домът или храмът на моя Създател”, І Лет. 4:31 

Вет-дагон – „Храмът на езическия бог Дагон”,И. Н. 15:41
Вет-девлатаим – „Домът на помощта или на компенсирането”, Ерем. 48:23 

Ветезил – „Домът на съседа ми”, Мих. 1:11
Ветесда – „Дом на милостта”, И. Н. 5:2
Ветил – „Божият дом”, Бит. 12:8
Вет-маах – Домът на потисничеството или потисниците”, ІІ Царе 20:14 

Ветоним – „Омраза”, И. Н. 13:26
Веторон – „Дом на гнева”, И. Н. 10:10
Ветрафа – „Мястото или домът на страхливите”, – Лет. 4:12
Витсаида – „Домът на рибарите или риболова”, Мат. 11:21
Ветсан – „Безопасно място или място за почивка”, І Царе 31:10
Ветсемес – „Слънчевият дом”, И. Н. 15:10
Ветсур- „Скалисто място или място на канарата”, И.Н. 15:58
Вет- фасис – „Дом или място на разрушителите”,, И. Н. 19:21
Вет-фегор – „Отвореният дом”, Втор. 3:29
Вет-хар – „Мястото на биещите се овни”, І Царе 7:11
Вехер – „дъщеря на увавжението”, І Лет. 8:8
Видкар – „Син на упованието”, ІV Царе 9:25
Визата – „Специален”, Ест. 1:10
Визат – „Роден чрез предсказание”, Ест. 1:10
Вил – „Господар”, Ис. 46:1
Вимал – „Обрязан”, І Лет. 7:33
Вани-варк – „Синовете на гърма”, И. Н. 19:45
Вирсавее – „Клетвеният кладенец”, Бит. 21:14
Вир- Елим „Кладенецът на Могъщия или Всевишния”, Ис. 15:8
Вир- Лаха- Рой„Кладенец на Живия Бог, който ме вижда”, Бит. 16:14
Вир- „Кладенец”, Чис. 21:16
Вирот-Венеякян – „Кладенец”, Втор. 10:6
Висаев – „Светъл или висок”, Езд. 2:17
Витавен – „Дом на престъплението или престъпническия дом”,, И.Н. 7:2 

Витания – (Витавара)- „Брод или място за преминаване”, И.Н. 1:28, Йоан 1:28 

Витания – „Домът или мястото на палмите и смокините”, Мат. 21:17
Витиния – „Насилствено място”, Деян. 16:7
Вития – „Дъщеря на Господа или поклоненнието”, І Лет. 4:18
Витлеем – „Домът на хляба или храната”, Бит. 35:19
Витлеем Ефрато – „Домът на изобилстващата храна или хляб”, Мих. 5:2 

Витрон – „Пречупен или разделен”, ІІ Царе 2:29
Витсавее- „Седмата дъщеря или клетвената дъщеря”, ІІ Царе 11:3
Витфагия – „Домът на смокините”, Мат. 21:1
Вихри – „Първороден”, ІІ Царе 20:1
Власт – „Разпространяващ се”, деян. 12:20
Воанергес – „Синовете на гърма”, Мар. 3:17
Вопси – Допълнение или прибавен от Бога”, Чис. 13:14
Вооз – „В сила”, Рут 2:1
Восес – „Омраза”, І Царе 14:4
Восор- „Укрепление”, Бит. 36:33
Восор – „Блага вест или студен извор”, І Царе 30:9
Вохеру – Младост”, І Лет. 8:38 

Вуз- „Презрян”, Бит. 22:21
Вузец- „Който прекланя нозе пред Бога”, Йов 32:2 

Вузия – „Презрян от Бога”, Езд. 1:3
Вул – „Почиващ”, -ІІІ Царе 6:38 

Г

Гаар – „Смазвам или съсипвам”, Езд. 2:47
Гаал – „Отхвърляне”, Съд. 9:26
Гаама- „Потъмняване”, Бит. 22:24
Гаас – „Гледащ с отвращение или мразещ” , И. Н. 24:30 

Гаваа – „Омраза”, И. Н. 15:57 

Гава – „Височина”, И. Н. 21:17
Гавай„Жетвар или събирач на реколта”, Неем. 11:8
Гаваон – „Град-хълм”, И. Н. 9:3
Гавая – „Планинар”, І Лет. 2:49
Гавраил – „Божий мъж или Божия сила”, Дан. 8:6
Гад – „Щастие”, Бит. 30:11
Гадий„Принадлежи на щастливия” – Чис. 13:11
Гадарин- „Тези, които се завръщат от поклонение или странстване”- Мат. 8:28 

Гадарин – „Обграден или ограда”, Мар. 5:1
Гадгад – „Разрез”, Втор. 10:7
Гадиил- „Бог е Носител на щастието”, Чис. 13:10
Гадиин – „Щастлив”, ІV Царе 15:14
Газа – „Силен, укрепен огън”, Бит. 10:19
Газамов – „Разкъсващ или поглъщащ”, Езд. 2:48
Газез – „Стража”, І Лет. 2:46
Гаия – „Радостен или весел, доволен, Деян. 19:29
Гай„Купчина руини”, И. Н. 7:8
Галаад – „Свидетелска грамада”, Бит. 31:47
Галаад – „Силен, каменист”, Бит. 37:25
Галаад – „Голямо или велико управление”, – І Лет. 9:16
Галгал – „Кръг или колело”, Втор. 11:30
Галилот – „Кръг”, И. Н. 18:17
Галилея – „Кръг”, И. Н. 20:7
Галим – „Препълнените извори”, І Царе 25:44
Галион – „Пир, гуляй или угощение”, Деян. 18:12
Гамадците – „Наблюдаващи войници”, Езд. 27:11
Гамалиев – „Камилар”, Чис. 13:12
Гамалиил – „Бог възнаграждава”, Чис. 1:10
Гамула – „Мъжество”, І Лет. 24:17
Ганатон – „Градински или силна защита”, Неем. 10:6
Гаризин – „Пусти места”, Втор. 11:29
Гевал – „Граница или планински терен”, Езд. 27:9
Гевер – „Силен”, ІІІ Царе 4:13
Гевим – „Извори или цистерни”, Ис. 10:31 

Гедеон – „Рушител на престъплението или греха”, „Дървар”, „Поразяващ”, Съд. 12:13 Гедер – „Стена”, И.Н. 12:13
Гедил- „Много велик”, Езд. 2:47
Гедира – „Кожух”, И. Н. 15:36 

Гедирот – „Кожено палто”, И. Н. 15:41
Гезер – „Пропаст”, И. Н. 10:33, ІІ Царе 5:25
Гелвуе- „Бликащият извор”, І Царе 28:4
Гемария – „Осъществяващият или Божият човек”, Ерем. 36:10
Генисарет – „Арфа или Царска градина”, Мат. 14:34
Генуват – „Крадец или кражба”, ІІІ Царе 11:20
Гергар – „Бунтовници”, Бит. 10:19
Гергесейците – „Живеещите върху глина”, Бит. 10:16
Герасам – „Пришелец тука”, Изх. 2:22
Гесен – „Мястото на храма, построен в името на бога на слънцето”, Бит. 45:10 

Гесур – „Земен мост”, ІІ Царе 3:3
Гесфа – „Траещ или истинен”, , Неем. 11:21
Гет – „Винена преса”, И. Н. 11:22
Гетаим – „Двете Винени преси”, ІІ Царе 4:3
Гетер – „Страх или черно покривало”, Бит. 10:23
Гетефер – „Подравнено или нивелирано място, И. Н. 19:13
Гетефер – „Винена преса до кладенеца”, ІV Царе 14725
Гитримон – „Винена преса за монограми”, И. Н. 19:45
Гетсимания – „Винената или оливната преса, или долина, богата на масло”, „От или на Бога”, Пс. 8:1
Гетск – „От или на Бога”, Пс. 8:1
Геуил – „Бог на спасението”, Чис. 13:15
Гивар – „Висок, Всемогъщ”, Езд. 2:20
Гидом – „Опустошавам”, Съд. 20:45
Гиезия – „Намаляващият”, ІV Царе 4:12
Гизонец – „Каменна кариера”, І Лет. 11:34
Гилалай„Управляващ”, Неем. 12:36
Гило – „Изходът на великото множество”, И. Н. 15:51
Гимзо – „Явор”, ІІ Лет. 28:18
Гинат – „Защита”, ІІІ Царе 16:21
Гион – „Поток”, Бит. 2:13
Гион – „Благодатната долина” , ІІІ Царе 1:33
Гира – „Окончание или завършек”, Бит. 46:21
Гирсон – „Неговото заточение”, Бит. 46:11
Гисам – „Материален”, Неем. 2:19
Гисан – „Силен или твърд”, І Лет. 2:47
Гия – „Водител или водопад”, ІІ Царе 2724
Гов – „Котловина или яма”, ІІ Царе 21:18
Гога – „Висока планина”, Езд. 38:2
Годолия – „Бог е моето величие” ІV Царе 25:22
Гозан – „Изобилна храна”, ІV Царе 17:6
Голан – „Преминаване или откровение”, Втор. 4:43
Голгота – „Мястото на черепа; определено място за екзекутиране на престъпници”, Мат. 27:33
Голиат – „Изгнаник”, І Царе 17:4
Гомер – „Завършек или консумиращ”, Бит. 10:12 

Готом – „Умора или изнуряване”, Бит. 36:11
Гуей„Ммоят аградина”, Бит. 46:24
Гур – „Лъвче или леговище”, ІV Царе 9:27 

Гур-ваал- „Местонахождението на Ваал” ІІ Лет. 26:7 

Гърция – „Оттатък”, Деян. 8:21 

Д

Даври – „Роден на пасбището”, Лев. 24:11 

Даврат – „Ливади”, И. Н. 19:12
Давасет – „Омраза”, И. Н. 19:11
Давид – „Мил или възлюбен”, Рут 4:17 

Даврат – „Овчите пасбища”, И. Н. 21:28 

Дагон – „Риба”, І Царе 5:2 

Далида – „Възвишен от Господа”, Съд 16:4
Далманутан – „Черното покривало на вдовицата”, Мар. 8:10 

Дамар – „Малката жена”, Деян. 17:34
Дамаск – „Активност или изсмукване на кръв”, Бит. 14:15 

Дан – „Съдия”, Бит. 30:6
Дана – „Закон”, И. Н. 15:49
Данаил – „Бог е моят Съдия или Бог е Съдия”, Дан. 1:6 

Дара – „Помагач или носач”, І Лет. 2:6
Дарда – „Бисерна мъдрост”, ІІІ Царе 4:31
Дарий„Въздържан или омразен”, Дан. 5:31
Даркон – „Подкрепящ или силен да те носи”, Езд. 2:56 

Ддатан – „Извор”, Чис. 16:1
Девир – „Говорител или приказлив”, И. Н. 10:38
Девон – „Плачещият или винаги оплакващият се”, Чис. 33:45 

Девон-гад- „Щастлив или силен”, Чис. 33:45
Девора – „Пчела или сладкоддумна”, Бит. 35:8
Дедан – „Водач или водещият напред”, Бит. 10:7
Декапол – „Обединение на десет града”, Мат. 4:25
Данава – „Съдещ чрез нея”,Бит. 36:22
Дервия – „Атлет или скачане”, Деян. 14:6
Деуил – „Бог е Всезнаещ”, Чис. 1:14
Диана – „Луна, почетна майка или съвършена”, Деян. 19:24 

Дикла – „Палмово дърво”, Бит. 10:27
Димас – „Ръководител или известен, популярен”, Кол. 4:14 

Димон – „Речно корито”, Ис. 15:9
Дина – „Съд или съдилище”, Бит. 30:21
Ддионисий„Лъчезарното добро или слънце”, Деян. 17:34 

Диотфер – „Хранениче на Юпитер”, ІІІ Йоан 9
Додай„Възлюбеният на Бога”, І Лет. 27:4
Доданим – „Водач”, Бит. 10:4
Додов – „Божията любов или любовта на Бога”, ІІ Лет. 20:37 

Доик – „Бог е любов”, І Царе 21:7
Дор – „Жилище”, „Кръг или генерация”, И. Н. 11:2 

Дотан – „Двоен празник или двойна продажба”, Бит. 37:17 

Дофка – „Хлопащият или търсещият”, Чис. 33:12 

Друсилия – „Напоявана от росата”, Деян. 24:24
Дума – „Тишина”, Бит. 25:14 

Дякон – „Прислужващ трапезата, служител, І Тим. 3:11 

Е

Езлия – „Ще бъде съхранен от Бога”, І Лет. 8:18 

Еалон – „Бог ще превъзвиши”, И. Н. 19:42
Ева – „Живот или родилка на живота”, Бит. 3:20
Е- Аварим – „Разрушението на Абраим”, Чис. 21:11 

Евед – „Божий служител”, Съд. 9:26 

Евен-езер – „Камъкът на помощта”, І Царе 4:1
Евер – „Гърмящ”, „Човек, който странства”, Бит. 10:21 

Еверех – „Ще бъде от Бога благословен”, Ис. 8:2
Евила – „Кръг, район”, Бит. 25:18
Евникия – „Добра победа”, ІІ Тимотей 1:5
Евния – „Ще бъде издигнат или построен от Бога”, І Лет. 9:8 

Еводия – „Избираща благия път”, Фил. 4:2
Евар – „Когото Бог избира”, І Лет. 3:6
Евраквилон – „Врящо вино”, Деян. 27:14
Евсем- „Благоухание”, І Лет. 7:2
Евтих – „Щастливец”, Деян. 20:9
Евул – „Благороден съветник”, ІІ Тим. 4:21
Евус – „Утъпкано място”, И. Н. 18:16
Египет – „Долина или пропаднала земя”, Бит. 12:10
Егла – „Момиче или колесница”, ІІ Царе 3:5
Еглаим – „Двоен извор, Ис. 15:8
Еглон – „Кръгъл или кръг”, И.Н. 10:3
Едаия – Бог е славословен”, І Лет. 4:37
Едвас – „Ще бъде желан като меда”, І Лет. 4:3
Едем – „Наслаждение”, „Степ”, Бит. 2:19
Едер или Мгдал-едер – „Стадо”, Бит. 35:21
Едидия – „Любезен Господу”, ІІ Царе 12:25
Едиил – „Знаен от Бога”, І Лет. 7:6
Едутун – „Божественото тържество”, І Лет. 9:16
Едом – „Червен”, Бит. 25:30
Едраи – „Силна ръка”, Чис. 21:33
Ездра – „Помощ или помощник”, Езд. 7:1
Езекиил – „В Бога е моята сила”, Езд. 1:3
Езекия – „Силата на Бога”, Мат. 1:9
Езил – „Разделение”, І Царе 20:19
Езрае – „Ще бъде сияещ”, І Лет. 27:8
Езраел – „Бог сее”, „”Ще бъде син на Бога”, И. Н. 15:56 

Езраия – „Открит от Бога”, І Лет. 7:3
Езавел – „Бездомница”, ІІІ Царе 16:31 

Езиил – „Събранието на Бога”, І Лет. 12:3
Езия – „Ще бъде очистен или поръсен от Бога”, Езд. 10:25
Еиил – „Хванат или вързан от Бога”, І Лет. 5:7
Екамеам – „Бог ще събере народа Си”, І Лет. 23:19
Екамия – „Той ще бъде присъединен от Бога”, І Лет. 2:41
Екис – „Опърничав”, ІІ Царе 23:26
Еклесиаст – „Проповедник”, Екл. 1:1
Екутиил – „Страх Божий”, І Лет. 4:18
Елам – „Младост”, Бит. 14:1
Ел- Ветил – „Доброто излиза от дома на Бога”, Бит. 35:7
Елдад – „Бог възлюби”, Ис. 11:26
Елеад – „Бог е Свидетел”, І Лет. 7:21
Елеазар – „Бог е помощ или Бог ми е Помощник”, Из. 6:23
Елеал – „Бог е Превъзвишен”, Чис. 32:3
Елзавад – „Господ даде”, І Лет. 12:12
Елзавад – „Бог е Преобразяващ”, І Лет. 12:12
Елиав – „Бог е Баща”, Чис. 1:9
Еллиав – „Бог скрива или крие”, ІІ Царе 23:32
Елиад – „Бог знае или Бог е Всезнаещ”, ІІ Царе 5:16
Елиазар – „Господ е Справедлив или Правосъдещ”, І Лет. 6:4
Елиаким – „Бог е поставен или обитава нависоко”, ІV Царе 18:18
Елиам – „Бог е Създател или Създател на човека или хората”, ІІ Царе 11:3 

Елиасаф – „Бог е Събиращ или Събирач”, Чис. 1:14
Елиасаф – „Когото Бог ще върне обратно”,Чис. 10:20
Елиата – „Моят Бог или Ти Си моя Бог”, І Лет. 25:4
Елиад – „Бог е Приятел” , Чис. 34:21
Елиил – „Бог е Йеова”, І Лет. 6:34
Елиинай„Към Бога са моите очи”,І Лет. 8:20
Елика – „Бог отхвърля или Господ те е отхвърлил”, ІІ Царе 23:25
Елим – „Палмовите дървета”, Из. 15:27
Елима – „Магьосник”, Деян. 13:8
Елимелех – „Бог е Цар”, Рут 1:3
Елиоинай„Към Бога ще гледат моите очи”, І Лет. 3:23
Елионай„Церител”, І Лет. 4:36
Елиореф – Бог на плодоносния или пролетен дъжд, ІІІ Царе 4:3
Елиса – „Спасителят”, Езд. 27:7
Елисавета – „Бог е Покривало”, Лука 1:5
Елисама – „Моят Бог ще чуе”,Чис. 1:10
Елисафан – „Бог е закрилник”, Чис. 3:30
Елисафат – „Бог е Съдия”, ІІ Лет. 23:1
Елисафан – „Бог е защитник или моята отбрана”, Из. 6:22
ЕлисейБог е Спасител или Бог, Който спасява”, ІІІ Царе 19:16
Елисуа – „Бог е богат”, ІІ Царе 5:15
Елисур – „Бог е Канара”, Чис. 1:5
Елиу – „Той емой Бог”, І Царе 1:1
Елифаз – Бог е злато”, Бит. 36:4
Елифал – „Бог е Съдия”, І Лет. 11:35
Елкан – „Предложение”, І Царе 2:20
Елкана – „Бог съхранява или е съхранил”, Из. 6:24
Елимадам – „Бог отмерва или в Бога е теглилката”,Лука 3:28 

Елнаам – „Бог е приятен” , І Лет. 11:46
Елнатан – „Бог е Дарител”, ІV Царе 24:8
Елои- „Боже мой”, Мар. 15:34
Елон – „Силен”, Бит. 26:34
Елон-Ветанан – „Дома на благодатта”, ІІІ Царе 4:9 

Елот- „Гроб”, ІІ лет. 8:17 

Елтеко – „Бог се бои или страхува”, И.Н. 19:44
Елтекон – „Бог е установен или непроменяем”, И. Н. 15:59
Елтолад – „Бог е източник на живота”, И. Н. 15:30
Елузай„Йеова е Богът на моето събрание”, І Лет. 12:5
Елул – „Плачещият или викащият”, Неем. 6:15
Елфаал – „Бог е Създател”, І Лет. 8:11
Елханан – „Бог е благодатен”, І Лет. 20:5
Еман – „Верен”, ІІІ Царе 4
Емануил – Бог с нас”, Ис. 7:14; Мат. 1:23
Емат – „Поканен или обърнат”, „Крепост, укрепление”, ІV Царе 17:24,18:34 

Емаус – „Презрение или презиращите хора”, Лука 24:13
Емимит – „Ужасният”, Бит. 14:5
Емимите – „Уплашен народ или страх от насилие”, Бит. 14:5
Емир – „Бог е обещал”, І Лет. 9:12
Емла – „Последовател”, ІІІ Царе 22:8
Емна – „Изобилие или замогване”, Лет. 7:30
Емна – „Бог ще задържи”, І Лет. 7:35
Емра – „Той ще прослави и възвеличи себе си”, І Лет. 7:36
Емуил – „Божият ден”, Бит. 46:10
Енада – ”Бързо течащият извор”, И. Н. 19:21
Енакоре – „Изворът на викащия, молещия се”, Съд. 15
Енасор – „Хазорският извор”, И. Н. 19:37
Енгади – „Божият извор или изворът на детето”, И. Н. 15:62
Енганим – „Градинският извор”, И. Н. 15:34
Ендор – „Изворът на населението”, Езд. 47:10
Еней„Аз славя Бога”, Деян. 9:33
Енакоре – „Изворът на викащия или на призоваващия”, Съд. 15:19 

Ен-мишнат – „Изворът на осъждението”, Бит. 14:7
Енон – „Извор”, Йоан 3:23,
Енос – „Съгрешил или пропаднал човек”, Бит. 4:26
Енох – „Посветен или учител”, Бит. 4:17
Ен-римон – „Римонският извор”, Неем.11:29
Ен-рогил – „При изворът Рогил, Изворът на тепавицата, И. Н. 15:7 

Ен-семес – „Слънчевият извор”,И. Н. 15:7
Ентапфуя – „Изворът при ябълковите градини”, И. Н. 17:7
Еова – „Вечно съществуващият”, Из. 6:3
Еовазабат или Йозавал – „Господ дарява”, ІV Царе 12:21
Еова- Ире – „Господ ще промисли”, Бит. 22:14
Еова- Нисий„Господ е наше знаме”, Из. 17:15
Еова- Раах – „Господ е Пастир мой”, Пс. 23:1
Еова – Рафа – „Господ, Който изцелява”, Из. 15:26
Еова-Тсидкену – „Господ е наша правда”, Ерем. 23:6
Еова- Шалом – „Господ е мир”, Съд. 6:24
Еова – Шемах – „Бог е тука”, Езд. 48:35 

Епафрас – „Красавец или ухажван от Венера, римска богиня”, Кол. 1:7
Епафродит – „Миловиден, чаровен”, Фил. 2:25
Епенета – „Достоен за хваление”, първият човек, който е приел евангелието в Азия, Рим. 16:5
Епикурей„Услужлив или притичащ се на помощ”, Деян. 17:18
Ерамеил – „Той ще придобие Божията милост”, І Лет. 2:9
Ераста – „Любезен, приятен, чудесен”, Деян. 19:22
Еран – „Бдителен”, Чис. 26:36
Еремай„Еова е поставен на високо”, Езд. 10:33
Ерех – „Дължина”, Бит. 10:10
Еривай„Той ще задоволи”, І Лет. 11:46
Ериил – „Основан от Бога”, І Лет. 7:2
Ериот – „Завеса”, І Лет. 2:18
Ерихон – „Парфюм”,Чис. 22:1
Ерия – „Страх от Бога”, І Лет. 23:19
Ермон – „Светилище”, П.П. 4:7
Ероам – „Обичан”, І Царе 1:1
Еровоам – „Преумножен или безчетен”, ІІІ Царе 11:26
Ерсемес – „Градът на слънцето”,И. Н. 19:41
Ероваал – „Нека съди Ваал”, Съд. 6:32
Еруса – „Притежател”, ІV Царе 15:33
Ерусалим – „Ще служи за мир”, И. Н. 10:1
Ерфаил – „Бог ще поднови”, И. Н. 18:27
Есан – „Помощ”, И. Н. 15:52
Есана – „Знаме на Бога”, ІІ Лет. 13:19
Есва – „Той ще прослави Бога”, І Лет. 4:17
Ес-ваала – „Вааловият огън”, І Лет 8:33
Есевеов – „Блестящокрасив”, І Лет. 11:37
Есвок – „Той ще стои”, Бит. 25:21
Есвон – „Величие, великолепен, разкошен”, Бит. 46:16
Есевав – „Бащиният дом”, І Лет. 24:13
Есевон – „Хитрост”, Ис.15
Есек – „Караница, спор, раздор”, Бит. 26:20
Есем – „Помощ”, І Лет.4:29
Есер- „Отражение на родителите си”, Бит. 46:24
Есий„Съпруг или моят мъж”, І Лет. 2:31
Есимиил – „Създаден или направен от Бога”, І Лет. 4:36
Есимон – „Пустиня”, Чис. 21:20
Есимон-гавер – „Гръбнакът на мощния”, Чис. 33:35
Есисая – „Бог е знаме”, І Лет. 5:14
Есия – „Подарен от Бога или даден дар”, І Лет. 7:3
Есия – „Еова съществува”, І Лет. 12:6
Есея – „Богатството на Бога”, Рут 4:17
Если – „Близо до мене”, Лука 3:25
Есма – „Опустошение”, І Лет. 4:3
Есмерай„Той ще бъде от Бога изпъден”, І Лет. 8:18
Есохаия- „Смирен от Бога”, Лет. 4:36
Еспа – „Непоклатим или силен”, І Лет. 8:16
Есрон – „Стрела на радост или копие”, Мат. 1:3
Естаол – „Силна жена или камък”, И. Н. 15:33 

Естемо – „Славна жена или жена на славата”, И. Н. 15:50 

Естир – „Звезда или планетата Венера”, Ест. 2:7
Естон – „Женственост”, І Лет. 4:11
Есуй„Той ще бъде равен”, Бит. 46:17 

Есуи – „Спасението на Бога”, Чис. 26:44
Есфан – „Той ще бъде таен или скрит” , І Лет. 8:22
Есха – „Еова е гледащ”, Бит. 11:29
Есхола – „Чепка от грозде”, Бит. 14:13
Етам – „Място на хищни птици”, Съд. 15
Етан – „Таен”, „Древен”, ІІІ Царе 4:31
Етваал – „Идол или боготворение на човек”, ІІІ Царе 16:31 

Етер – „Богатство или изобилие”, И. Н. 15:42
Етер – „Великолепен или чудесен съдия”, Съд. 8:20
Етет – „Утвърден”, Бит. 36740
Етиопия – „Почерняване или чернота”, Деян. 8:27
Етема – „Чистота”,, І Лет. 11:46
Етнан – „Дар, подарък или подарен”, І Лет. 4:7
Етур – „Защита”, Бит. 25:15
Еус – „Заедно съединени”, І Лет. 7:10
Еус – „Бог ще ги събере заедно”, І Лет. 8:39
Еуса – „Съветник”,, І Лет. 10:8
Еухал – „Ще бъде от Бога направен силен”, Ерем. 37:3 

Ефата – „Тъмнина”, Из. 16:36
Ефер – „Сърна или младо сърце”, Бит. 25:4
Ефес – „Лунният град или града на луната”, Деян. 18:19 

Ефес-дамим – „Капки от кръв или грозде”, І Царе 17:1 

Ефлал – „Съдия или съдещ”, І Лет. 2:37
Ефони- „Той ще бъде държан или подпиран”, Чис. 13:6 

Ефрат – „Тор или плодородие”, Бит. 2:14
Ефрат – „Изобилие”, Пс. 132:6
Ефрем – „Двойно плодородие или растящ”, Бит. 41:52 

Ефрон – „Силен или можещ”, Бит. 23:8
Ефтаил – „Господ ще му отговори”, И. Н. 19:14
Ефтай„Той ще отвори или ще освободи”, Съд. 11:1 

Еффата – „Отвори се”, Мар. 7:34
Ехела – „Суша”, І Царе 23:19
Ехия – „Той ще живее чрез Божията милост”, Лет. 15:24 

Ехолия – От Бога направен силен”, ІV Царе 15:2
Ехония – „От Бога ще бъде установен”, Мат. 1:11
Ехува – „Ще бъде от Бога скрит”, І Лет. 7:34 

З

Заама – „Гледащ с отвращение”, ІІ Лет. 11:19 

Завад – „Даден от Бога”, І Лет. 2:36
Завдия – „Божидар”,, И. Н. 7:1
Завай„Милосърдието на Бога”, Езд. 10:28 

Заван – „Голямо вълнение”(виж Саанан) 

Завдиил – „Жар от Бога”, І Лет. 27:2 

Завуд – „Дарение или дарявам”, ІІІ Царе 4:5 

Завул – „Малък”, Чис. 1:31
Завулон – „Жилище”, Бит. 30:20
Заза – „Проекция”, І Лет. 2:33 

Закхей„Оправдан в присъствието на Бога”, Лука 19:2 

Закхеев – „Божията чистота”, Езд. 2:9
Закхур – „Помнещ”, Чис. 13:4
Замзумим – „Изпълнен със сила”, Втор. 2:20 

Заноа – „Разкъсан или разпръснат”, И. Н. 15:34 

Зара – „Изгряващата светлина”, Бит. 36:13 

Зара – „Напъпвам или филиз”, Бит. 38:30 

Зараия – Божието явление”, І Лет. 6:6 

Заре – „Изобилно растящите дървета”, Чис. 21:12
Зарет-саар – „Предвестник на утрото или светлина на зората”, И. Н. 13:19 

Затуи – „Любезно или приятно”, Езд. 2:8
Захария – „Бог е прочут или прославен”, І Лет. 5:7
Захер – „Възпоменание”, І Лет. 8:31
Зеведеев – „Предаден или верен на Бога”,, Мат. 4:21
Зевевдей„Дарът на Бога”, І Лет. 8:15
Зевей„Олтар”, Съд. 8:5
Зевина – „Изкупване”, Езд. 10:43
Зевуда – „Надарен”, ІV Царе 23:36
Зевул – „Населено място”, Съд. 9:28
Зелфа – „Изпуска”, Бит. 29:24
Земир – „Песен”, І Лет. 7:8
Земран – „Празнуващ”, Бит. 25:2
Зара – „Тъмнина”, Чис. 26:13
Зереса – „Обожаваната звезда”, Ест. 5:10
Зетам – „Маслина”, І лет. 23:8
Зетар – „Много голям или велик” Ест. 1:10
Зехрий„Защитата на Бога”, Из. 6:21
Зехрий„Възпоменание на Бога”, І Лет. 8:19
Зиза – „Блестящ или светъл”, І Лет. 4:37
Зилот – „Усърден или ревнив”, „Ревнител”, Деян. 1:13; Лука 6:15
Зима – „Съвет или разглеждане”, І Лет. 6:20
Зимрий„Песента на Бога”, Чис. 25:14
Зитан – „Маслиново дърво”, І Лет. 7:10 

Зиф – „Виден”, И. Н. 15:55
Зифон – „Балсам”, Чис. 34:9
Зия – „Разтреперан от страх”, І Лет. 5:13 

Зоан – „Долната област”, Чис. 13:22
Зоелет – „Змия”, ІІІ Царе 1:9
Зоровавел – „Роден във Вавилон”, Лет. 3:19 

Зофим – „Наблюдаващи”, Чис. 23:14
Зохет – „Едър или силен”, І Лет. 4:20 

Зумим – „Силен или великан”, Бит. 14:5 

И

Ивлеам – „Място на победа”, И. Н. 17:11 

Ивриий„Зад реката”, І Лет.24:27
Ивцан – „Голяма умора”, Съд.12:8
Игал – „Той ще спаси”, І Лет. 3:22
Игдалия – „Бог ще го направи силен”, Ерем 35:4 

Идала – За възпоменание на Бога”, И. Н. 19:15 

Идо – „Празник или тържество”, ІІІ Царе 4:14 

Иедида – „Възлюбен”, ІV Царе 22:1 

Иесурун – „Праведен”, Втор. 32:15
Израил – „Борещият се с Бога или царуващ чрез Бога”, Бит. 32:28 

Иим – „Разтленното или разрушителното множество”, Чис. 33:45 

Иион – „Великото множество”, ІІІ Царе 15:20
Ииуй„Той е Господ”, ІІІ Царе 16:1
Или – „Боже мой”, , Мат. 27:46
Илия – „Бог е Йехова”, І Лет. 8:27
Ирад – „Град на свидетелите”, Бит. 4:18
Ирас – „Наблюдава”, ІІ Царе 20:26
Ирия – „Той ще види Бога”, Ерем. 37:13
Ирови – „Гражданин”, І Лет. 7:12
Ирон – „Набожният, религиозният или благочестивият”, И. Н. 19:38 

Ир – „Съгледател или шпионин”, Бит. 38:3
Иру – Чий жител си или жител на кой град си?”, І Лет. 4:15
Исаак – „Той ще се смее или смеещият се”, Бит. 17:19
Исаар – „Масло или помазан”, Из. 6:18
Исав – „Награда”, Бит. 30:18
Исаия – „Спасението на Бога”, ІV Царе 19:2
Исви-венов – „Потомството му е на високо”, ІІ Царе 21:16 

Исвостея – „Човек на срама”, ІІ Царе 2:8
Исек – „Подтисничество”, І Лет. 8:39
Исма – „Той ще чуе Бога”, І Лет. 27:19
Исмаил – „Бог ще го чуе или когото слуша Бог”, Бит. 16:11 

Исмахия – „Подкрепен или подпомогнат от Бога”, ІІ Лет. 31:13 

Испания – „Неизвестност”, Рим. 15:24
Исуа – „Равностоен”, Бит. 46:17
Исуд – „Красивият или прелестният човек”, І Лет. 7:18
Исус Навиев – „Еова спасява”, Из. 17:9
Исус – „Бог спасява – Чис. 13:16
Исус – „Спасител”, Мат. 1:16
Ита-касин – „Времето на Съдията”, И.Н. 19:13 

Итай„Бог е с мен”, близостта или приближаването на Бога”, ІІ Царе 15719 

Итам – „Див звяр”, І Лет. 4:32
Итиил – „Бог е с мене”, Неем. 11:7
Итнан – „Укрепено място”, И.Н. 15:23 

Итра – „Изобилие”, „Великолепие”, ІІ Царе 17:25 

Итрааам – „Издигнат от народа”, ІІ Царе 3:5 

Ихавод – „Славата му се отне”, І Царе 4:21 

ИхийСъюз”, Бит. 46:21 

Иши – „Мъжът ми”, Осия 2:16 

Й

Йезикил – „Бог укрепява”, Езек.1
Йоав – „Бог е Баща”, І Лет.2
Йоад – „Еова е Свидетел”, Неем. 11:7
Йоада – „Той ще бъде украсен от Бога”, І Лет. 8:36
Йоадан – „Бог е задоволство”, ІV Царе 14:2
Йоаким – ”Господ е постановил”, „Господ поставя на високо”, ІV Царе 23:24 

Йоана – „Благодатен е Господ”, Лука 8:3 

Йоанан – „Бог е милостив”, Бог благодатно дава”, І Лет. 26:3 

Йоас – „Господ подкрепява”, І Лет. 7:8
Йоас – „Господ на правдата или справедливостта”, Мат. 1:9 

Йоас – „Кланя се на Бога”, ІV Царе 11:2 

Йоах – „Брат в Господа”, ІV Царе 18:18
Йоахаз – „Когото Бог държи здраво”, ІV Царе 10:35
Йоахаз – „Господ помага”, ІІ Лет. 34:8
Йоахин – „Господ ще утвърди”, ІV Царе 24:6
Йов – „Преследваният”, , Йов 1:5
Йовав – „Викащият”, Бит. 10:29
Йогвея – „Възвиши”, Чис. 32:35
Йогли – „Странствуващ или бежанец”, Чис. 34:22
Йодаев – „Господ знае”, ІІ Царе 8:18
Йодай„Господ знае”, ІV Царе 11
Йозахар- „Господ си спомня”,, ІV Царе 12:21
Йозер – „Бог е помощ”, І Лет. 12:6
Йоиарив- „Господ ще се защити”, І Лет. 9:10
Йокдеам – „Притежател или владетел на народа”, И. Н. 15:56 

Йокмеам – „Събирането на народа”, І Лет. 6:68
Йоксан – „Състезател”, Бит. 25:2
Йоктан – „Той ще бъде малък”, Бит. 10:25
Йоктеил – „Сломен или разрушен от Бога”, И. Н. 15:38
Йона – „Гълъб”, ІV Царе 14:25
Йонадав – „Господ е щедър”, ІІ Царе 13:3
Йонам – „Господ на благодатта”, Лука 3:30
Йонан – Йеова е слушащ”, ІV Царе 25:23
Йонатан – „Господ даде”, І Царе 14:49
Йопия – „Красивият град”, ІІ Лет. 2:16
Йораев – „Роденото плодородие”, Езд. 2:18
Йорай„Ще бъде отново построен от Бога”, І Лет. 5:13 

Йорам – „Господ издига или превъзвишава”, ІІІ Царе 22:50 

Йордан – „Спускане или слизащ надолу”, Бит. 13:10 

Йорим – „Господ ще възвиши”, Лука 3:29
Йоркоам – „Неяснота или невежество на народа”, І Лет. 2:44
Йосавия – „Стоящ пред Бога”, І Лет. 11:46
Йосафат – „Господ съди справедливо или Господ се застъпва”, ІІ Царе 8:16; Мат. 1:8
Йосафат – „Господ съди”, Мат. 1:8
Йосвекас – „Седалище на трудно място”, І Лет. 25:4
Йосивия – Господ отреди местожителството”, І Лет. 4:35
Йосиф – „Преумножаване или той ще прибави”, Бит. 30:24
Йосия – „Даден от Бога”, ІІІ Царе 13:2
Йотам – Йеова е Свидетел”; „Господ е Съвършен”, Съд. 9:5
Йотева – „Чудесна вода”, ІV Царе 21:19
Йоха – „Господ е Жив”, І Лет. 8:16
Йохаведа – „Еова е достоен”, Из. 6:20 

К

Каат – „Събрание”, Бит. 46:11
Кавсеил – „Бог събира”, И. Н. 15:21
Кадис – „Тайнствената пустиня”, Бит. 14:7
Кадис-варни- „Калдаръм или павиран път”
Кадмиил- „Бог е пръв сред древните”, Неем. 9:4-5
Кадмиилов – „Ходещият пред Бога”, Езд. 2:40
Кадмонейците – „Ориенталци”, Бит. 15:19
Каифа – „Подтисничество или един, който подтиска, Мат. 26:3 

Каина – „Притежаван или притежание”, Бит. 4:1
Каинан – „Точен или верен”, І Лет. 1:2
Калай„Подценяване на Бога или подценяващият Бога, Неем. 12:20 

Камон – „Неговото възкресение”, Съд. 10:5
Камуил – „Господ се повдига”, Бит. 22:21
Кана – „Тръстиковото поле”, И.Н. 16:8
Кана – „Тръстика”, И. Н. 2:1
Кандакия – „Царица или управителка на децата”, Деян. 8:27 

Кападокия – „Виждащият или наблюдателница”, Деян. 2:9 

Капернаум – „Утешение”, Мат. 4:13
Каркор – „Ронливата почва”, Съд. 8:10
Кармил – „Плодоносно място”, И.Н. 12:22
Карпа – (на гръцки) ”Плод или плодоносен”, ІІ Тим. 4:13
Карта – „Град”, И. Н. 21:34
Кархамис – „Изкупление”, Ерем 46:2
Касифи – „Бял, светъл или сребърност”, Езд. 8:17
Касия – „Скъпоценна”, Йов 42:14
Катат – „Много малък”, И. Н. 19:15
Каяфтор – „Чаша”,, Втор. 2: Божията 23
Квириний„Управител”, Лука 2:2
Кедемот – „Източната провинция или губерния”, Втор. 2:26
Кедеск – „Свято битие” – И. Н. 12:22
Кедма – „Човек или източните страни”, Бит. 25:15
Кедрон – „Бурен или пороен”, И. Н. 18:1
Кедрон – „Покрит с тъмнина или много черен”, ІІ Царе 15:23 

Кеелата – „Място за богослужение”, Чис. 33:22
Кеила – Укрепление или прибежище”, И.Н. 15:44
Келаия – „Събранието на Бога”, Езд. 10:23
Кенат – „Притежание, Чис. 32:42
Кенез – „Ловуване”, Бит. 36:11
Кеней„Гнездо”, Бит. 15:19 

Кенхрея – „Малките басейни”, Деян. 18:18
Керен-апух – „Боя или цвят”, Йов 42:14
Кеседа – „Повишаване”, Бит. 22:22
Кесик, Емик-кесис – „Граница”, И. Н. 18:21
Кивзаим – „Събрано двойно повече или двойна мярка”, И. Н. 21:22 

Кидар – „Черен или силен човек”, Бит. 25:13 

Киликия – „Груб или нервен”, Деян. 6:9 

Кина – „Ковачница”, И. Н. 15:22
Кипър – „Страх или страхливост”, Деян. 11:19 

Кир – „Стена”,, ІV Царе 16:9 

Кир – „Слънце или престол”, ІІ Лет. 36:22 

Кириат-ваал – „Град на Ваала”, И. Н. 15:60 

Кириатирам – „Кука или въдица”, Езд. 2:25 

Кирине – „Бог на огъня”, Мат. 27:32 

Кириат – „Град”, И. Н. 18:28 

Кириат – сана – „Градът на учението или град с училища”, И. Н. 15:49 

Кириат-сефер – „Градът на книгите или град с библиотека”, И. Н. 15:15 

Кириатаим – „Двойният град”, Чис. 32:37
Кириат-узот – „Град с улици”, Чис. 22:39 

Кис – „Поклон, сила”, І Царе 9:1-2
Кис – „Капан или клопка”, Деян. 13:21
Кисион – „Много труден”, И. Н. 19:20
Кисон – „Съединение”, Съд. 4:7
Кисия – „Божията стрела”, І Лет. 6:44
Кисон – „Съединение”, Съд. 4:7
Кисия – „Божията стрела”, І Лет. 6:44
Кисон – „Труден”, Съд. 4:7
Китим – „Великан или ужасен”, Чис. 24:24
Китрон – „Съкратен”,, Съд. 1:30
Кифа – „Камък или Канара”, , И. Н. 1:42
Клавдий„Пресипнал глас”, Деян. 27:16
Клавдия – „Куц или сакат”, ІІ Тим. 4:21
Клеопа – „Съвършена прослава”, И. Н. 19:25
Климент – „Добър или милостив”, Фил. 4:3
Книд – „Желание или копнеж”, Деян. 27:7
Колаиеви – „Божият глас”, Ерем. 29:21
Колос – „Наказание или превъзпитание”, Кол. 1:2 

Кореев – „Читател”, І Лет. 9:19
Корея – „Дръзновение”, Бит. 36:5
Коринт – „Рог”, Деян. 18:1
Корнилий„Слънчев лъч”, Деян. 10:1
Кос- „Трън”, І Лет. 4:8
Крисп – „Къдрав или къдрица на коса”, Деян. 18:8 

Крит – „Принадлежи на слънчевата страна”, Деян. 27:7 

Л

Лаад или Лахад – „В Триумфираща радост”, І Лет. 4:2 

Лаада – „Заповед или нареждане”, І Лет. 4:21 

Лаамия – „Оръженосец или завоевател”, І Лет. 20:5 

Лаван – „Бял или славен”, Бит. 24:29 

Ладан – „Изправен или поставен в изправност”, І Лет. 7:26 

Лазар – „Безпомощен”, Лука 16:20
Лаис – „Лъв”, Съд. 18:7
Лакум- „Укрепление”, И. Н. 19:33 

Лахис – „Омразен”, И. Н. 10:3
Ламех – „Див човек”, Бит. 4:18
Лаодикия – „Само хора: столицата на древна Фригия”, Кол. 2:1; Откр. 1:11 

Ласей„Груб, развълнуван или лош”, Деян. 27:8
Латусиим – „Потисник или точилар”, Бит. 25:3
Лафидот – „Факли”, Съдии 4:4
Лахмас – „Поради насилие”, И. Н. 15:40
Лахайрои – „На живеещият, който наблюдава”, Бит. 24:62
Лаша – „Пукнатина или пролука”, Бит. 10:19
Леавим – „Пламъци или горещина”, Бит. 10:13
Леванаев – „Луна”, , Езд. 2:45
Левий„Съединяващ”, Бит. 29:34
Левона – „Откровен или искрен”, Съд. 21:19
Лесем – „Скъпоценен камък”, И. Н. 19:47
Лехий„Челюстна кост” – Съд. 15:9
Либертинците – „Почитаните мъже”, Деян. 6:9
Ливан – „Бял, снежен”, Втор. 1:7
Ливия – „Поклонник”, Ерем. 46:9
Ливна – „Свидетел”, Чис. 33:20
Ливний„Разграничаващ”, Из. 6:17
Лида – „Съединени”, Деян. 9:32
Лидий„Поставен”, Езд. 30:5
Ликаония – „Изложен срещу слънцето”, Деян. 14:6
Ликхий„Научени”, І Лет. 7:19
Ликийск – „Слънчева светлина”, Деян. 27:5
Лисаний„Освободен”, Лука 3:1
Лисия – „Който има сила или власт да освобождава”, Деян. 23:26
Листра – „Несъединим или нещо, което не може да се върже”, Деян. 14:6 

Лиха – „Добавка или прогрес”, І Лет. 4:21
Лоида – „По-добра”,, 2 Тим. 1:5
Ло-амий„Не са мой народ”, Ос. 1:9 

Лод – „Спор или кавга”, І Лет. 8:12
Лодавар – „Без пасбище или безплоден”, ІІ Царе 9:4 

Ло-рухама – „Непридобила милост”, Ос. 1:6
Лот – „Скрит или прикрит човек”, Бит. 11:27
Лотан – „Прикриване”, Бит. 36:20
Луз – „Бадемово дърво”,, Бит. 28:19
Луит – „Каменно стъпало”,, Ис. 15:5
Лука – „Прославящ иили разнасящ светлината”, Кол. 4:14 

Луций„От светлината”, Деян. 13:1
Лафидот – „Осветление или лампа”, Съд. 4:4
Люцифер – „Светещият или блестящият”, Ис. 14:12 

М

Маавец – „Място за събиране”, І Лет. 11:46
Маадий„Украшение или орнамент”, Езд. 10:34
Маазия – „Силата на Бога”, І Лет. 24:18
Маай„Съчувствие”, Неем. 12:36
Маал – „Болест”, И. Н. 17:3
Маалалеил- „Великолепен или разкошен”, Бит. 5:12
Маалий„Слаб, болнав”, Из. 6:19
Маарай„Нетърпимостта на Бога”, ІІ Царе 23:28
Маарат – „Голо място”, И. Н. 15:59
Маас – „Съветник”, І Лет. 2:27
Манасия – „Карам да забрави”, Бит. 4:8
Маол – „Синове на танца”, ІV Царе 4:31
Маон – „Населено място”, И. Н. 15:55
Мара – „Огорчение или горест”, Рут 1:20
Марала – „Място на земетресението”, И. Н. 19:11
Мараната – „Господ наш иде”, 2 Коринт. 16:22
Мардохей„Малък човек”, Ест. 2:5
Мариам – „Бунтуване или морска звезда”, Из. 15:20
Мариса – „Притежание”, И. Н. 15:44
Мария – „От Бога превъзвишена”, Мат. 1:16
Марко – Ленивост”, Деян. 12:12
Марсека – „Лозе”, Бит. 36:36
Марсена – „Надменност”, Ест. 1:14
Марта – „Жена”, Лука 10:3
Маса – „Носещият търпеливо или грижлив”, Бит. 25:14
Масах – „Изкушение”, Из. 17:7
Масма – „Слушащият”, Бит. 25:14
Месовав – „Завърнал се след освобождението му”, І Лет.4:34
Масфа – „Наблюдателница или полиция”, Бит. 31:49
Матан – „Дар или дарение”, Мат. 1:15
Матания – „Дар от Бога”,, ІV Царе 24:47
Матания – „Бог говори”, І Лет. 25:4
Матат – „Дар”, Лука 3:24
Матей„Дар от Бога”, Мат. 9:9
Матенай„Дар от Бога”,, Езд. 10:33
Матри – „Дъждовен облак”, І Царе 10:21
Матусал – „След смъртта му ще бъде посрещнат или придружен от Бога, Бит. 5:21; Лука 3:37
Мафаат – „Красота или прелест”, И. Н. 13718 

Махане-дан – „Място за почивка”, Съд. 18:12 

Махванай„Плътен или дебел”, 1 Лет. 12:13 

Махвинов – „Буца или топка”, 1 Лет. 2:49
Махиев – „Указ или закон”, Чис. 13:15
Махир – „Търговец или продавач”, Бит. 50:23
Махир – „Славословие”, 1 Лет. 4:11
Махировците – „Преселник от потиснатите”, Чис. 26:29 

Махнадевай„Подаръкът на царствения”, Езд. 10:40 

Маасиев – „Бог е прибежище”, Ерем. 32:12 

Маасия – „Делото на Бога”, І Лет. 15:18
Маата – „Развратност или разпуснатост”, І Лет. 6:33
Мааха – „Подтисничество”, Бит. 22:24
Малуха – „Царуване”, І Лет. 6:44
Маханаим – „Двойна почивка”,, Бит. 32:2
Мавсам – „Сладка миризма или наслаждение”, Бит. 25:13 

Магадан – „Кула или величественост”, Мат. 15:39
Магвисов – „Скривалище”, Езд. 2:30
Магедил – „Бог е известен или славен”, Бит. 36:43
Магог – „Увеличаващото се или нечестивото семейство”, Бит. 10:2 

Магор-мисавив – „Страх в околността”, Ерем. 20:3
Магфиас – „Бирник или колекционер”, Неем. 10:20
Мадай„Удължение от Бога”, Бит. 10:2
Мадана – „Осъждение”, , Бит. 25:2
Мадмен – „Купа или купчина”, Ерем. 48:2
Мадон – „Спор или кавга”, И. Н. 11:1
Маелет – „Тромпет”, , Бит. 28:29
Макас – „ Краен или край, крайност”, ІІІ Царе 4:9
Македония – „Майчина земя или майчино отечество”, Деян. 16:9 

Макелот – „Дъги или бъчви”, І Лет. 8:32
Макида – „Сборището на овчарите”, И. Н. 10:10
Макилот – „Сборище”, Чис. 33:25
Мактес – „Угнетеност или стопанска криза”, Соф. 1:11
Малахия – „Божият ангел”, Мал. 1:1
Малелеил – „Божието славословие”, Лука 3:37
Малотий„Аз говоря” /отнася се за Бога/, І Лет. 25:4
Малта – „Добрина или прибежище”, Деян. 28:1
Малх – „Съветник”, И. Н. 18:10
Малхама – „Мислител”, І Лет. 8:9
Малхирим – „Моят цар е превъзвишен или над всички”, І Лет. 3:18 

Малхия – „Бог е Цар”, І Лет. 6:40
Мамри – „Място на видението”, Бит. 13:18
Манаим – „Утешител”, ІV Царе 15:14
Манасия – „Простителност”, Мат. 1:10
Манахат – „Дар”, Бит. 36:23
Маное – „Почивка”,, Съд. 13:2
Маол – „Превъзвишен или танцьор”, ІІІ Царе 4:31
Меара – „Пещера”, И. Н. 13:4
Мевунай„Растящ”, ІІ Царе 23:27
Медева – „Изобилната вода”, Чис. 21:30
Мезаав – „Златните води”, Бит. 36:39 

Меиаркон – „Водата на великото целение”, И. Н. 19:46 

Меидаев – „Заедно съединени”, Езд. 2:52
Мекон – „Основа”, Неем. 11:28
Мелатия – „От Бога избавен”, Неем 3:7 

Мелех – „Цар” І Лет. 8:35
Мелха – „Царица или съветница”, Бит. 11:29
Мелха – „Благост или нежност”, Чис. 26:33
Мелхиседек – „Цар на правдата или моят цар е праведен”, Бит. 14:18 

Мелхом – „Големият цар, ІІІ Царе 11:5
Мемукан – „Достойнство”, Ест. 1:14
Мемфивостей„Отхвърленият идол”, ІІ Царе 4:4
Меонотай„Местонахождението на Бога”, І Лет. 4:14
Мера- „Горчивина, горчило”, Из. 15:23
Мерав – „Умножаване”, І Царе 14:49
Мерарий„Огорчение”, Бит. 46:11
Мерайота – „Революционер или революция”, І Лет. 6:7
Мераия – „Откровението от Бога”, Неем 12:12
Мератаим – „Двойно огорчение или бунт”, Ерем 50:21
Меред – „Бунтовник”, І Лет. 4:17
Мерес – „Надут, надменен”, Ест. 1:14
Мерива – „Каране”, Из. 17:7
Мерив-ваал – „Против Ваал”, І Лет. 8:34
Меримот – „Силен”,, Езд. 8:33
Меркурий„Дървен идол, издялан на стълб”, Деян. 14:12
Меродах – ”Великият господар е Бог”, Ерем. 50:2
Мироза – „Съкровища”, Съд. 5:23
Мером – „Височина”, И. Н.11:5
Меселемиев – „Презаплатен от Бога”, І Лет. 9:21
Месилемот- „Заплатен”, ІІ Лет. 28:12
Месия – „Помазаник”, Дан. 9:26
Месоваец – „Божието събрание”, І Лет. 11:47
Месопотамия – „Мястото между двете реки”, Бит. 24:10
Месулам – „Презаплащане”, І Царе 22:3
Метавеил – „Придобивка от Бога”, Бит. 36:39
Метег-ама – Люлка, ІІ Царе 8:1
Метусаил – „Божият човек”, Бит. 4:18
Меуман- „Верен”, Ест. 1:10
Мехер-шалал-хашбаза – „Тичащ за корист, бързащ за грабеж”, Ис. 8:1 

Мехират – „Войник”, І Лет. 11:36
Мехуяил- „Разрушен от Бога”, Бит. 4:18
Меша – „Спасение”, Бит. 10:30
Мея – „Сто”, Неем. 3:1
Миамим – „От дясната страна” 10:25
Мивар – „Най-големият избор”, І Лет.11:38
Мивсар – „Отбрана или защитно укрепление”, Бит. 36:42
Мигдалил – „Божията кула”, И. Н. 19:38
Мигодол – „Кула или крепост”, Из. 14:2
Мигрон – „Мястото на големия спор или конфликт”, І Царе 14:2 

Мидийски – „Средните земи”, Ест. 1:3
Мидин – „Спор или конфликт”, И. Н. 15:61 

Мидс – „Средните”, ІV Царе 17:6
Миза – „Ужас”, Бит. 36:13
Мизия – „Блато”, Деян. 16:7
Милалай„Обещанието на Бога”, Неем. 12:36 

Милит – „Прибежище”, Деян. 20:15 

Милов – „Пълнота”, Съд. 9:6
Мини – „Част или дял”, Ерем. 51:27
Миниамин- „Щастие или късмет”, ІІ Лет. 31:15
Минит – „Малък”, Съд. 11:33
Мира – „Има вода”, Деян. 27:5
Мирма – „Омраза”, І Лет. 8:10
Мисаим – Има очищение”, І Лет. 8:12
Мисаил – „Кой е като Бог”, Из. 6:22
Мисал – „Молитва”, И. Н. 19:26; Виж Мисаим
Мисах- „Кой е като Бог”, „Станах слаб”- Деян. 1:6,7
Мисгав- „Прибежище”, Ерем. 48:1
Мисиерет – „Писание”, Неем 7:7
Мисман – „Тлъстина”, І Лет. 12:10
Мисряитс – „Плъзгащото се място”, І Лет. 2:53
Мисрефот-маим – „Горящите води”, И. Н. 11:8
Митилин – „Страст”, Деян. 20:14
Митка – „Сладост”, Чис. 33:28
Митнеца – „Сила”, І Лет. 11:43
Митридат – „Даден чрез Бога на слънцето”, Езд. 1:8
Михаил – „Кой е като Бога”, Чис. 13:13
Михала – „Малкият воден поток”, І Царе 14:49
Михей„Прилича ли някой на Бога”, Съд. 17:1
Михмаски – „Съкровищница или място, дето се пази съкровището”, Езд. 2:27 

Михметат – „Скривалище”, И. Н. 16:6
Михри – „Изкупен или купен от Бога”, І Лет. 9:8
Мицраим – „Избавен”, Бит. 10:13
Мнасон – „Памет”, Деян. 21:16
Моав – „Бащината вода”, Бит. 36:35
Модад – „Любов”, Чис. 11:26
Мойсей„Извлечен из водата”, Из. 2:10
Молада – „Родно място”, И. Н. 15:26
Молида – „Родилка или родител”, І Лет. 2:29
Молох – „Съветник или цар”, Лев. 18:21
Море – „Учител или илюстратор”, Бит. 12:6
Моресет-гем – „Притежание на Бога”, Михей 1:14
Мория – „Бог ще промисли”, Бит. 22:2
Моса – Изворил или източинк”, І Лет. 2:46
Мосера – „Кости”, Втор. 10:6
Мосох – Изтръгнат”, Бит. 10:2
Мупим – „Смущение или тревога”, Бит. 46:21
Мусий„Господ се грижи или Господ снабдява”, Из. 6:19 

Н

Наавий„Скрит от Бога”, Чис. 13:4
Наадал – „Водените на пасбище овце”, И. Н. 19:15
Наалил – „Божиите потоци”, Чис. 21:19
Наам – „Приятности или удоволствие”, І Лет. 4:15
Наама – „Приятно”, Бит. 4:22
Наамания – „Покаяние”, Неем. 7:7
Наарай„Нещо много голямо”, ІІ Царе 23:37
Наарий„Божието дете”,, І Лет. 11:37
Наарат – „Водопад”, И.Н. 16:7
Нааран – „С ръце или ръчно направен”, І Лет. 7:28
Наас – „Змия”, І Царе 11:1
Наасон – „Слънчевата змия”, Из. 6:23
Наасон – „Предсказател”, Чис. 1:7
Навалиот – „Високо място”, Бит. 25:13
Навад – „Глупав”, І Царе 25:3
Наватов – „Обработван или култивиран”, ІІІ Царе 11:26
Навиев – „Продължение”, Из. 33:11
Навивот – „Обитаем”, І Царе 19:18
Навузардан – „Твоят Бог, на когото проъдлжаваш да служиш, ще те избави”,, Ерем. 39:13
Навутей„Плодове и производител”, ІІІ Царе 21:1
Навуходоносор – „Господар или водач”, ІV Царе 25:8
Наге – „Светещ”, Лука 3:25
Надав – „Желаещ или доброволец”, Из. 6:23
Ноадия – „Чрез или в Господа събрани”, Езд. 8:33
Назирей„Отделен”, Съд. 13:5
Наил – „Раздрусан от Бога”, И. Н. 19:27
Наин – „Приятен на чувствата”, Лука 7:11
Намеси – „Бог открива”, ІІІ Царе 19:16
Намуил – „Обрязването на Бога”, Чис. 26:9
Наркис – „Жълт нарцис”, Рим. 16:11
Натан – „Чрез Бога даващ”, ІІ Царе 5:14
Натанаил – „Даден от Бога”, Чис. 1:8; И. Н. 1:45
Натания – „Господ дава”, ІV Царе 25:23
Натан-мелюх – „Мястото или юридическия организъм на царя”, І Царе 23:11
Наум – „Утешение”, Лука 3:25
Наума – „Милостив”, Неем. 7:7
Нафталим – „Моя борба”, Бит. 30:8
Нафис – „Освежение”, Бит. 25:15 

Нахам – „Утешение на родителите”, І Лет. 4:19 

Нахат – „Поставен долу”, Бит. 36:13
Нахон – „Удар”, ІІ Царе 6:6
Нахор – „Пронизващ или убиец”, Бит. 11:22 

Нахор – „Горящ, греещ или царствен”, Лука 3:34 

Неапол – „Нов град”, Деян. 16:11 

Невай„Божията истина”, Неем. 10:19
Невалат – „Напълно тайнствен”, Неем. 11:34
Нево – „Височина”, Чис. 32:3
Недавия – „Доброволното или спонтанното даване на Бога”, І Лет. 3:18
Нееман – „Приятен”, Бит. 46:21
Неемия – „Утешение или утешаващ”, Неем. 1:1
Некев – „Слуга”, И. Н. 19:33
Некодаев – „Разграничаващ”, Езд. 2:48
Нергал – „Управляващата светлина”, ІV Царе 17:30
Неси – „Превъзходен”, Езд. 2:54
Нисив – „Плантация”, И. НV 15:43
Нетофат – „Падащ”, Езд. 2:22
Неуста – „Бронз”,ІV Царе 24:8
Нефег – „Нисък”, Из. 6:21
Нефталим – „Борец”, Бит. 30:5; Мат. 4:13
Нефтоя – „Отварящ”(Име на извор, близо до Ерусалим), И. Н. 15:9
Нефусим – „Удължение”, Езд. 2:50
Нехао – „Вар или липа”, ІІ Лет. 35:9
Нехелам – „Наравен, дебел или пълен”, Ерем. 29:24
Нехущан – „Малката бронзова змия”, ІV Царе 18:4
Ниваз – „Богът на тъмнината”, ІV Царе 17:31
Нивсан – „Пещ”, И. Н. 15:62
Никанор – „Човеко-завоевател”, Деян. 6:5
Никодим – „Невинна кръв”, Йоан 3:1
Николай„Завоевател на хора”, Деян. 6:5
Никопол – „Победоносният град или градът на победата”, Тит 3:12
Нимра – „Течащата вода”, Чис. 32:3
Нимрим – „Течащите извори”, Ис. 15:6
Нимфана – „Невяста или булка”, Кол. 4:15
Ниневия – „Който преуспява”(Предполага се, че това е най-стария град в света), Бит. 10:12
Нир – „Светило или светлина”, І Царе 14:50
Нирея – „Течащ”, Рим. 16:15
Нирий„Светлина”,Лука 3:28
Нирия – Божията светлина”, Ерем. 32:12
Нисрох – „Орел или ястреб”, ІV Царе 19:37
Нимрод – „Храбър или силен”, Бит. 10:8
Но-Амон – „Храм”, Ерем. 46:25
Ноб – „Височина или високо място”, І Царе 21:1
Нова – „Лаене или високо говорене”, Чис. 32:42
Ногах – „Светещ”, І Лет. 3:7
Нод – „Скитащ или странствуващ”, Бит. 4:16
Нодав – „Желаещ или склонен”, І Лет. 5:29
Ноемин – „Моя наслада, приятна”, Рут 1:2 

Нофа – „Силен вятър”, Чис. 21:30
Нуа – „Ласкател” – Чис. 26:33
Нуя – „Колония или селище”, И. Н. 19:13 

О

Оам – „Множество на множествата”, И. Н. 10:3 

Овав – „Възлюбен”, Чис. 10:29
Овал – „Пуст, прост или лишен”, Бит. 10:28 

Овид – „Служител на Бога”, Рут 4:17 

Овид-Едом – „Служител на Едом”, ІІ Царе 6:10 

Овил – „Камилогледач”, І Лет. 27:30 

Озия – „Господ е моя сила”, Мат. 1:8
Овод – „Гадателните змии”, Чис. 21:10
Одид – „Помагащ или подкрепящ”, ІІ Лет. 15:1 

Оел – „Семейство или скиния”, І Лет. 3:20
Оза – „Сила”,, ІІ Царе 6:3
Озиил – „Бог е силен”, Из. 6:18
Озий„Божията сила”, І Лет. 6:5
Олимпана – „Олимпийска награда”, Рим. 16:15 

Омар – „Най-горен или най-висш”, Бит. 36:11 

Онам – „Сила”, І Лет. 2:26
Онан – „Силен, енергичен”, Бит. 38:8
Онисим – „Печелещ”, Кол. 4:9
Онисифор – „Носещ печалба”, І Тим. 1:16
Оно – „Сила”,, І Лет. 8:12
Ор – „Планина”, Чис. 20:22
Орен – „Сила”, І Лет. 2:25
Орива – „Гарван”, Съд. 7:25
Орион – „Сила”, Йов 9:9
Орма – „Клевета”, Съд. 1:17
Орна – „Бог е непроменяем”, ІІ Царе 24:18
Орна – „Свободен човек, благороден”, І Лет. 21:15 

Орфа – „Младост; пълна със свежест”, Рут 1:4
Оса – „Място, служещо за прибежище”, И. Н. 19:29 

Осем – „Силен”, І Лет. 2:15
Осия – „Бог спасява”, Чис. 13:8
Осия – „Спасение”, Рим. 9:25
Офил – „Високите места”, ІІ Лет. 27:3
Офира – „Богат на злато”, Бит. 10:29
Офний„Син или закрилник, І Царе 1:3
Офний„Йеова е сила”, І Лет. 26:7
Офра – „Селище”, И. Н. 18:23
Охозия – „Господ е хванал”, ІІІ Царе 22:51
Охран – „Досаден или обезпокоителен”, Чис. 1:13 

П

Павел – „Малък”, Деян. 13:7
Падан-Арам – „Полетът на Арам”, Бит. 25:20
Памфилия – „Земя на жителите от много народи”, Деян. 2:10
Пасхор – „Мир отвред”, Ерем. 20:1
Пирам – „Приличащ на диво магаре”, И.Н 10:3
Пората – „Орнамент”, Ест. 9:87
Пиратон – „Справедливо отмъщение”, Съд. 12:15
Пармена – „Диригент на хор”, Деян. 6:5
Партяни – „Конници”, Деян. 2:9
Пасхор – „Най-благородният”, І Лет. 9:12
Патара – „Тълкуване”, Деян. 21:1
Патмос – „Терпентиново или дъбово дърво”, Откр. 1:9
Патрова – „Животът на Отца”, Рим. 16:14
Патрос – „Южната област”, Ис. 11:11
Паф – „Кървящ или зовящ”, Бит. 36:39
Пафа – „Врата” – Деян. 13:6
Перга – „Земен”, Деян. 13:13
Пергам – „Омраза или най-превъзвишеният”, Пергам е познат поради храма на Сатана ”Ескулап”, чиято емблема е била змията, Откр. 2:12
Персида – „Вземаща чрез буря или насилие”,, Рим. 16:12
Персиец – „Конник”, Неем. 12:22
Петаия – „Отвързан от Бога”, І Лет. 24:16
Петефрия – „Свещеникът на биковете”, Бит. 37:36
Петър – „Канара или приличащ на канара”, Мат. 4:18
Пиаирот – „Ливада”, Из. 14:2
Писидия – „Влажната област”, Деян. 13:14
Питом – „Заградена земя”, Из. 1:11
Поплий„Принадлежи на народа”, Деян. 28:7
Потиоли – „Принадлежащ”, Деян. 28:13
Потифер – „Свещеник на слънцето”, Бит. 41:45
Прискила – „Древен или опростеност”, Деян. 18:2
Птолемиада – „Приличащ на война”, Деян. 21:7
Пуд – „Срамежлив или скромен”, ІІ Тим. 4:21 

Р

Раав – Широта или простор, И Н. 2:1 

Раамий„Божият гръм”, Неем. 7:7
Раама – „Милостив”, І Лет. 2:44
Рава – „Велик град”, Втор. 3:11
Равви – „Учителю”, И. Н. 1:38
Равия – „Преумножен от Бога”, І Лет. 23:17 

Рагав – „Свързан с Бога”, Бит. 1:18 

Рагав – „Компаньон или приятел”, Лука 3:35
Рагуил – „Приятел на Бога”, Бит. 36:4
Рагуил – „Приятел на Бога”, Чис.10:29
Радай„Господ покорява”,І Лет. 2:14
Ракат – „Греда или подпора”, И. Н. 19:35
Ракон – „Спешна греда за спешен случай”, И. Н. 19:46 

Раама – „Треперещ”, Бит. 10:7 

Рака – „Празвоглав, смахнат, безделник”, Мат. 5:22
Рама – „Височина”, Мат. 2:18
Рама – „Високо място”, И. Н. 18:25
Рамесий„Син на слънцето (име на град в Египет), Бит. 47:11; Из. 1:11 

Рамия – „Божието място”, Езд. 10:25 

Рамот – „Възвишения”, Втор. 4:43
Рапсака – „Управител на виночерпците”, ІV Царе 18:7
Расин – „Владение или господство”, І Царе 15:37
Рафа – „Гигант или страшилище”, І Лет. 8:2
Рафаил – „Изцерен от Бога”, І Лет. 26:7
Рафим – „Силен”,, Бит. 14:5
Рафия – „Бог изцерява”, І Лет. 3:21
Рафидим – „Жалба”, Из. 17:1
Рахал – „Движение”, І Царе 30:29
Рахил – „Светилник”, Бит. 29:6
Реаия – „Видение”, І Лет. 5:5
Реаиях – „Видение от Бога”, І Лет. 4:2
Ревма – „Издигнат или превъзвишен”, Бит. 22:24
Регем – „Приятел на Бога”, І Лет. 2:47
Регемелех – „Приятел на царя”, Зах. 7:2
Рева – „Предвестник”, Чис. 31:8
Ревека – „Въже с примка или ласкание”, Бит. 22:23; Рим. 9:10 

Реелия – „Страхът от Бога”, Езд. 2:2
Резона – „Принц или благороден”, ІІІ Царе 11:23
Реий„Приятел на Бога”, ІІІ Царе 1:8 

Рекема – „Разноцветен”, Чис. 31:8
Ресен – „Сватбен или брачен”, Бит. 10:12
Ресеф – „Горящ камък”, ІV Царе 19:12
Ресфа – „Горещ камък, жив въглен”, „Многообразен”, ІІ Царе 3:7 

Реума – „Милостив”, Езд. 2:2
Рефа – „Богатство”, І Лет. 7:25
Рефу – „Изцерен”, Чис. 13:9
Ривай„Божият съд”, ІІ Царе 23:29
Ривла – „Множество от хора”, Чис. 34:11
Ригия – „Мост”, Деян. 28:13
Рим – „Силен или твърд”, Деян. 2:10
Римон – „Нар”, И. Н. 15:32
Римон – Фарес – „Наровете или разбиващите се вълни”, Чис. 33:19 

Рина – „Радостен вик”, І Лет. 4:20
Риса – „Роса”, Чис. 33:21
Риса – Пръв удря”, Лука 3:27
Рисия – „Наслада”, І Лет. 7:39
Ритма – „Метла”, Чис. 33:18
Рифат – „Унищожител на неприятелите си”, Бит. 10:3
Риха – „Обширен”, І Лет. 4:12
Рихав – „Кавалер или компаньон”, ІІ Царе 4:2
Ровоам – „Страхът на народа”, ІІІ Царе 11:43
Рога – „Изобилният дъжд”, І Лет. 7:34
Рогелим – „Пълноводният извор”, ІІ Царе 17:27
Рода – „Роза”, Деян. 12:13
Ромамтиезер – „Предложената от мене помощ”, І Лет. 25:4 

Ромелиев – „Бог прибавя или преумножава, ІV Царе 15:25
Роов – „Простор”, Чис. 13:21
Роовот – „Обширни места”, Бит. 26:22
Роовот – Ир – „Преумножен”, Бит. 10:11
Рос – „Главатар или началник”, Бит. 46:21
Равит – „Великото множество”, И. Н. 19:20
Рувим – „Ето, син”, Бит. 29:32
Рума – „Висок или възвишен”, ІV Царе 23:36
Рут – „Приятелство”, Рут 1:4
Руф – „Червен”, Мар. 15:21
Рухама – „Помилван”, Ос. 2:1 

С

Саан – „Богат скотовъдец”, Мих. 1:11
Саанан – „Огромна емиграция или голямо емигриране”, И. Н. 19:33 

Саар – „Почитание”, Бит. 23:8
Саарим – „Двете зори”, І Лет. 8:8
Саасгаз – „Слуга на красотата”, Ест. 2:14
Сават – „Пречупващ или преодоляващ”, Зах. 1:7
Савей„Завет или клетва”, ІІ Царе 20:1
Сави-Кириатаим – „Място или полето на двойния град”, Бит. 14:5 

Савин – „Равно място”, Бит. 14:17
Савия – „Мъжки газел”, І Лет. 8:9
Савта – „Преминаващ или промушващ се”, Бит. 10:7
Сагарим – „Двете врати”, И. Н. 15:36
Сагав – „Балсам, съюз на приятелство”, І Лет. 2:47
Сагий„Странствуващ”, І Лет. 11:34
Садок – „Праведен”, ІІ Царе 8:17
Совак – „Владетел”, І Лет. 19:16
Саир – „Малък”, ІV Царе 8:21
Салавин – „Местността на лисиците или чакалите”, И. Н. 19:42 

Салай„Издигнат от Бога”, Неем. 11:8
Саламин – „Смъртоносна змия”, Деян. 13:5
Салатиил – „За това аз питах Господа”, Езд. 3:2
Салаф – „Прочистване”, Неем. 3:30
Салехет – „Изхвърлен”, І Лет. 26:16
Салим – „В мир”, Бит. 14:18
Салим – „Мир”, Бит. 33:18
Салим – „В пълнота или цялост”, И. Н. 3:23
Салиса – „Триъгълник”, І Царе 9:4
Салма – „Одежда”, 1 Лет. 2:51
Салмае – „Господ компенсира или заплаща”, Езд. 2:46
Салмон – „Сенчест или съмнителен”, Рут 4:20
Саломита – „В мир”, Лев. 24:11
Саломия – „Много неясна”, Мар. 15:40
Салпаад – „Първороден”, Чис. 26:33
Салу – „Мил”, І Лет. 9:7
Салум – „Компенсация или възнаграждаване”, ІV Царе 15:10 

Салха – „Заедно съединени”, Втор. 3:10
Сама – „Популярен”, ІІ Царе 13:3
Сама – „Слава или репутация”, І Лет. 7:37 

Сама – „Чуващ или слух”, І Лет. 8:32
Сама – „Слушащ или изпълняващ”, І Лет. 11:44
Сама – „Известният”, І Лет. 12:3
Самгарнево – „Меч или сабя”, Ерем. 39:3
Самаев – „Свобода или благородност”, І Лет. 2:31
Самария – „Бдителност”, ІІІ Царе 16:24
Самая – „Божията удивителност”, І Лет. 2:28
Самир – „Трън от жив плет”, И. Н. 15:48
Самир – „Запазен”, І Лет. 6:46
Самла – „Дреха”, Бит. 36:36
Самос – „Много висок”, Деян. 20:15
Самот – „Известен или славен”, І Лет. 27:8
Самотрак – „Височините”, Деян. 16:11
Самрита – „Пазен от Бога”, ІІ Лет. 24:26
Самса – „Йеова е Великолепен”, Езд. 4:8
Самсерай„Героичен”, І Лет. 8:26
Самсон – „Различен или силен”, Съд. 13:24
Самуил – „Изпросен от Бога”, Чис. 34:20, І Царе 1:20
Самуй„Известен или популярен”, Чис. 13:4
Санавалат – „Скрита омраза”, Неем. 2:10
Санаан – „Голямо вълнение”, Мих. 1:11
Сенахирин- „Умножените братя чрез греха”, ІV Царе 18:13
Санир – „Палто на мъж”, І Лет. 5:23
Сансана – „Палмово клонче”, И. Н. 15:31
Сара – „Княгиня, велика господарка”, Бит. 17:15
Сараа – „Известен”, И. Н. 15:33
Саравия – „Избавлението на Бога”, Езд. 8:18
Сарайя – „Господ е взел надмощие”, ІІ Царе 8:17
Сарай„Господ е Избавител”, Езд. 10:40
Сарар – „Силен или храбър”, ІІ Царе 23:33
Сарасар – „Принцът на огъня”, ІV Царе 19:37
Сарая – „Уязвяващ или ужилващ”, Неем. 11:29
Саргон – „Прочистен в огън”, Ис. 20:1
Сардис – „Това, което остава”, Откр. 1:11
Сарепта – „Непознато място”, Авд. 20
Сарес – „Съюз”, І Лет. 7:16
Сарид – „Оцелял или емигрирал”, И. Н. 19:10
Сарида – „Укрепен град”, ІІІ Царе 11:26
Саруин – „Ключ”, І Царе 26:6
Сарон – „Широко поле или равнина”, І Лет. 27:29; Деян. 9:35
Саруен – „Приятно място за живеене”, И. Н. 19:6
Сараф – „Змия”, І Лет. 4:22
Сасавасар – „Покланящият се на огъня”, Езд. 1:8
Сасак – „Беглец”, І Лет. 8:14
Сатана – „Противник, причакващ, дявол, прелъстител на човека”, Йов 1:6 

Саул – „Потал или питащият”, Бит. 46:10; І Царе 9:2
Сафа – „Висок”, ІІ Царе 21:18
Силоам – „Пратен”, Йоан 9:7
Софа- „Бдене или бдителност”, І Лет. 7:35 

Сафам – „Силен,енергичен, младолик”, 1 Лет. 5:12 

Сафан – „Благоразумен”, ІV Царе 22:3
Сафат – „Съдия”, Чис. 13:5
Сафер – „Огън”, Чис. 33:23 

Сафир – „Хубост”, Мих. 1:11
Сафон – „Северен вятър”, И. Н. 13:27
Сафтан – „Съдия”, Чис. 34:24
Сахар – „Заплата или надница”, І Лет. 11:35
Сахасим – „Високите места”, И. Н. 19:22
Сахия – „Пленник или пленен от Господа”, І Лет. 8:10
Сеал – „Предложение”, Езд. 10:29
Сеария – „Господ е решаващ”, І Лет. 8:38
Сеар-Ясув – „Остатъкът ще се върне”, Ис. 7:3
Сева – „Виден или изтъкнат”, Бит. 10:7
Сева – „Себезадоволен, самодоволен”, ІІ Царе 20:25
Севаим – „Газела”, Езд. 2:57
Севам – „Благоуханна миризма”, Чис. 32:3
Севания – „Растящ чрез Господа или Йехова е силен”, І Лет. 15:24 

Севегон – „Разноцветен”, Бит. 36:2
Севера – „Нарушение”, І Лет. 2:48
Севоим – „Диво място”, І Царе 13:18
Седад – „Наклонено място”, Чис. 34:8
Седекия – „Йехова е могъщ”, ІІІ Царе 22:11
Седекия – „Въоръжен от Бога”, ІІІ Царе 22:24
Седиур – „Огънохвъргач или светкавица”, Чис. 1:5
Седрах – „Радостен в каквото и състояние да е”, Дан. 1:7
Сеера – „Кръвна връзка”, І Лет. 7:24
Секунд – „Секунда”, Деян. 29:4
Села – „Защитно средство или сянка”, Бит. 4:19
Села – „Скала”, ІV Царе 14:7
Села-амалекот – Камък на разделение или избавление”, 1 Царе 23:28 

Селевкия – „Сирийски град”, Деян. 13:4
Селед – „Ликуване”, І Лет. 2:30
Селемия – „Презаплатен от Бога”, І Лет. 26:14
Селис – „Триада или тройка”, І Лет. 7:35
Селомот – „ С мир”, І Лет. 24:22
Селса – „Защитно средство от слънцето”, І Царе 10:2
Селув – „Издигнат”, ІІІ Царе 16:34
Селумиил – „Бог е мир”, Чис. 1:6
Сема – „Известен или репутация”, И. Н. 15:26
Семаия – „Бог е известен”, ІІІ Царе 12:22
Семария – „Охраняван от Бога”, І Лет. 12:5
Семахия – „Подкрепен или поддържан от Бога”, І Лет. 26:7
Семеин – „Божието сърце”, Лука 3:26
Семер – „Охраняван или наблюдаван от Бога”, ІІ Царе 16:24
Семида – „Известен поради знание”, Чис. 26:32
Семирамот- „Най-известното име”, І Лет. 15:18
Сен – „Връх или зъб”, І Царе 7:12
Сенаар – „Изхвърлен или пръснат навсякъде”, Бит. 10:10 

Сенав – „Бащиният зъб”, Бит. 14:2
Сенан – „Мястото на стадата”, И. Н. 15:37
Сеная – „Издигнат или превъзвишен”, Езд. 2:35
Сене – „Висока канара”, І Царе 14:4
Сенуин – „Нарушител”, Неем. 11:9
Сеон – „Напрегнат или изострен”, И. Н. 19:19
Сеорим – „Страдание, беда, нещастие или злочестие”, І Лет. 24:8 

Сепфор – „Малка птица”, Чис. 22:2
Сер – „Канара”, И. Н. 19:35
Сера – „Божият войник или удължение”, Бит. 46:17
Серора – „Малък вързоп или сноп”, І Царе 9:1
Серафим – „Горящ”, Ис. 6:2
Серед – „Избавление”, Бит. 46:14
Серсехим – „Началник на скопците”, Ерем. 39:3
Серуа – „Прокажен”, ІІІ Царе 11:26
Середата – „Призив или зов”, ІІ Лет. 4:17
Серух – „Клон или твърд”, Бит. 11:20, Лука 3:35
Сесай„Свободен или благороден”, Чис. 13:22
Сесех – „Объркване”(псевдоним за град Вавилон), Ерем. 25:2 

Сетар – „Звезда или командващ”, Ест. 14
Сетар-вознай„Разкошна или великолепна звезда”, Езд. 5:3 

Сетур – „Таен или скрит”, Чис. 13:13
Сефо – „Наблюдател”, Бит. 36:11
Сефар – „Броене”, Бит.10:30
Сефариум – „Град в Месопотамия”, ІV Царе 17:24
Сефат – „Божията почивка”, Езд. 2:14
Сефат – „Наблюдателница”, ІІ Лет. 14:10
Сефатия – „Съдът на Бога”, ІІ Царе 3:4
Сефо – „Безгрижен”, Бит. 36:23
Сефуфан – „Змия”, І Лет. 8:5
Сехания – „Населен от Бога”, І Лет. 3:21
Сехах – „Заграждащ или прилагащ”, И. Н. 15:61
Сиаев – „Събрание”, Езд. 2:44
Сибраим – „Двете възвишения”, Езд. 47:16
Сива – „Растение”, ІІ Царе 9:2
Сиварим – „Ужаси”, И.Н.7:5
Сивехай„Божията пълнота”, ІІ Царе х21:18
Сивма – „Балсам”,, И. Н. 13:19
Сигор – „Най-малкият”(отнася се за град), Бит. 13:10
Сидим – „Страна”, И. Н. 19:33
Сидим – „Удължение или равно поле”,, Бит. 14:3
Сидон – ”Изобилна риба”, Бит. 10:19
Сиза – „Разкошен”, І Лет. 11:42
Сиина – „Ключ или отварящ”, Езд. 29:10
Сиир – „Груб”, Бит. 14:6
Сиклаг – „Течащият или бликащият извор”, И. Н. 15:31
Сикрон – „Пиянствуване”, И. Н. 15:11
Сила – „Надолнище”, И. Н. 18:28
Сила – „Роден в гората”, ІІ Кор. 1:19 

Силеим – „Въоръжен човек”,, И. Н. 15:32
Силек – „Разделен”, ІІ Царе 23:37
Силим – „Компенсиран”, Бит. 46:24
Сило – „Миротворец”(отнася се за Христос), И. Н. 18:1 

Силолам – „Предшествие”, Лука 13:4 

Силония – „Изпратен”, Неем. 11:5
Силса – „Героизъм или могъщество”, І Лет. 7:37
Сим – „Слава”, Бит. 5:32
Симеев – „Настойник или един, който е в ръцете на небесния закрилник”, І Лет. 8:21 Симеон – „Носи одобрение или послушание”, Бит. 29:33
Симеам – „Удивление или учудване”, І Лет. 9:38
Симеат – „Слава”, ІV Царе 12:21
Симеатците – „Отговорниците”, І Лет. 2:55
Симовор – „Велик героизъм”, Бит. 14:2
Симон – „Великата пустиня”, І Лет. 4:20
Симрия – „Божието настойничество”, І Лет. 4:37
Син – „Божията песен”, Из. 17:1
Синай„Божият храст”, Из. 6:1
Синтихия – „Добро щастие”, Фил. 4:2
Сион – „Генерал, който помита пред себе си всичко”, Чис. 21:21
Сион – „Укрепление”, ІІ Царе 5:7; Мат. 21:5
Сиор – „Най-малкото”, И. Н. 15:54
Сира – „Пременен”, ІІ Царе 3:26
Сирон – „Бронен нагръдник”, Втор. 3:9
Сирия – „Високите земи”,, Съд. 10:6
Сиса – „Отличителност или благородничество”, ІІІ Царе 4:3
Сисак – „Неизвестен или тъмен произход”, ІІІ Царе 11:40
Сисамай„Слънцето”, І Лет. 2:40
Сисара – „Бойното поле”, Съд. 4:2
Сит – „Наместник или назначен”, Бит. 4:25
Ситна – „Вражда, раздор”,, Бит. 26:21
Ситрай„Йеова решава”, І Лет. 27:29
Сифия – „Йеова е пълнота”, І Лет. 4:37
Сифон – „Змия”, Бит. 46:16
Сихай„Суша”, Езд. 2:43
Сихар – „Осуетяващ”, И. Н. 4:5
Сихем – „Планински гребен”, Бит. 12:6
Сихем – „Рамо или гръб”, Бит. 33:18
Сихор-ливнат – „Стъклената река”, И. Н. 19:26
Скева – „Очакване или надежда на родителите”, Деян. 19:14
Скиния – (от гръцки) „Палатка, шатра”, Изх. 26
Смирна – „Произход”, Откр. 1:11
Сов – „Издигнат”, ІV Царе 17:4
Сивав – „Изпаднал отново в порок, след като е бил освободен”, ІІ Царе 5:14; І Лет. 2:18
Соваев – „Йехова е славен”, Езд. 2:42
Совака – „Разширение или простор”, 2ІІ Царе 10:16
Совал – „Странствуващ”, Бит. 36:20
Совив – „Приветлив или любезен”, І Лет. 4:8 

Совив – „Свободен”, Неем. 10:24
Согал – „Чакал или лисица”, І Царе 13:17
Соди – Йеова определя”, Чис. 13:10
Содом – „Горящ или в пламъци”, Бит. 10:19
Сокхо – „Укрепление или отбрана”, ІІ Лет. 28:18
Сокхо – „Наблюдателна кула”, І Царе 19:22
Сокхот – „Бутуши”, Бит. 33:17
Сокхот-венот – „Бутушите или шатрите на дъщерите”, ІV Царе 17:30 

Соломон – „Мир или служещ за мир”, ІІ Царе 5:14
Солун – „Победа”,, Деян. 20:4
Сомир – „Пазен от Бога”, ІV Царе 12:21
Сопатър – „Контракт или договор”,, Деян. 20:4
Сорик – „Лозе”, Съд. 16:4
Состена – „Управител на синагогата”, Деян. 18:7
Сотай„Господ прави обръщението”, Езд. 2:55
Софа – „Мощ”, І Лет. 7:35
Софар – „Космат или груб”, Йов 2:11
Софарет – „Учащ”,Езд. 2:55
Софония – „Господ се е скрил”, Соф. 1:1
Серет – „Отцепник”, І Лет. 4:7
Стахия – „Житен клас”, Рим. 16:9
Стефан – „Корона на Неговата слава”(отнася се за Бога), Деян. 6:5 

Стефани – „Корона”, І Кор. 1:16
Су – „Защитен”, Чис. 26:39
Суа – „Метящ”, І Лет. 7:36
Сусана – „Лилия”, Лука 8:3
Суам – „Стопанска криза”,, Чис. 26:42
Суа – „Медна пита”, І Лет. 7:36
Суваил – „Господ е известен или славен”, І Лет. 23:16
Суев – „Угнетеност или падане”, І Лет. 4:11
Сулам – „Пълен или завършен”, П. П. 6:13
Сухатците – „Живеещите в шатри”, І Лет. 2:55
Сунам – „Двете места за почивка”, И. Н. 18:18
Суний„Спокойствие или тишина”, Бит. 46:16
Сур – „Укрепено място”, Бит. 16:7
Сур – „Върни се”, ІV Царе 11:6
Сура – „Канара”, Чис. 25:15
Суриил – „Бог е Канара”,, Чис. 3:35
Сурисадаев – „Всемогъщият е Канар”, Чис.1:6
Суса – „Лилия”,, Неем. 1:1
Суси – Конници или конегледачи”, Чис. 13:11
Сутал – „Пречупване или разкъсване”, Чис. 26:35
Суфай„Наблюдаващ”, І Лет. 6:26
Суфам – „Змия”, Чис. 26:39
Суфим – Змии”, І Лет. 7:12
Суя – „Богатство”, І Лет. 7:32
Суя – „Омразен или съсипан”, Бит. 38:2 

Т

Таанах – „Учудващият се”, И. Н. 12:21 

Таваот – „Пръстен”, Езд. 2:43
Тават – „Прочут или известен”, Съд. 7:22 

Тавеил – „Бог е Добър”, Ис. 7:6; Езд. 4:7 

Тавека – „Доверие”, Бит. 22:24 

Тавера – „Горене или поглъщане”, Чис. 11:3 

Тавита – „Сърна”, Деян. 9:36
Тавор – „Високата планина”,, И. Н. 19:22 

Тавримон – „Римоновите добрини”, ІІІ Царе 15:18 

Тадей„Слава на Бога”, Мат. 10:3 

Таласар – „Дарител на съкровището”, ІV Царе 19:12 

Талмай„Енергичен или смел”, Чис. 13:22
Талмон – „Насилник или потисник”, І Лет. 9:17 

Тамаев – ”Битка или сражение”, Езд. 2:53 

Тамар – „Палмово дърво”, Бит. 38:6; Мат.1:3
Тамна – „Задържан или владеещ се”, Бит. 36:12
Тамуз – „Прекрасен юнак или обоготворен след смъртта му”, Езд. 8:14 

Танат–сило – „Кръгът”, И. Н. 16:6
Танумет – „Утешител”, ІV Царе 25:23
Тапса – „Коридор , Място за преминаване през реката”, ІІІ Царе 4:24 

Тапфуан – „Ябълка”, И. Н. 12:17
Тара – „Времетраене”, Бит. 11:24
Тара – „Връщане или закъснение”, Чис. 33:27
Тарала – „Божията сила”, И. Н. 18:27
Тарея – „Бягство или летене”, І Лет. 8:35
Тартак – „Герой на тъмнината”, ІV Царе 17:31
Тарс – „Гълъб”, Деян. 9:30
Тарсис – „Подчинен на враговете си”, Бит. 10:4
Тартана – „велико преумножавне”, ІV Царе 18:17
Татанай„Дар”,, Езд. 5:3
Тафата – „Украшение или смирнова капка”, ІІІ Царе 4:11
Тафнес – „Начало на времето или на света”, Езд. 39:18
Тахан – „Грациозен или привличащ”, Чис. 26:35
Тахаса – „Червеникав”,, Бит. 22:24
Тахат – „Криза”, І Лет. 6:24
Тахмон – „Мъдрост”, ІІ Царе 23:8
Тахпенес – „Човек или глава на възраст”, ІІІ Царе 11:19 

Тахтим-одси- „Под новата луна” ІІ Царе 24:6
Тевалия – „Божието кръщение”, І Лет. 26:11 

Тевда – „Слава или дар от Бога”, Деян. 5:36
Тевес – „Светъл или виждащ се отдалеч”, Съд. 9:50
Тевет – Зима”, Ест. 2:16
Теглат-Феласар – „Майка на боговете”, ІV Царе 15:29
Текоя – „Колония или селище”, ІІ Царе 14:2
Тела – „Счупване или счупено”, І Лет. 7:25
Тел-авив – „Хълмът на житните класове”, Езд. 3:15
Телаим – „Агнета”, І Царе 15:4
Тел-ариса – „Хълмът на орачите”, Езд. 2:59
Телем – „Подтисничество”, И. Н. 15:24
Тел-мелах – „Соленият хълм”, Езд. 2:59
Тема – „Слънчево изгаряне”, Бит. 25:15
Теман – „Южната четвърт”, Бит. 36:11
Темания – „Щастлив”, І Лет. 4:6
Теофил – „Обичан от Бога”, „Приятел на Бога”, Лука 1:3
Терес – „Изисканост или благоговеене”, Ест. 2:21
Терса – „Наслаждение”, Чис. 26:33
Тертий„Миниатюрен или микроскопичен”, Деян. 24:1
Техина – „Молитва”, І Лет. 4:12
Тиват – „Сигурност или живеещ в безопасност”, І Лет. 18:8 

Тиверия – „Град, построен за възпоменание на Кесаря”, Лука 3:1 

Тивни – „Строен от Бога”, ІІІ Царе 16:21
Тидал – „Страхопочитание”, Бит. 14:1
Тилон – „Дар”, І Лет. 4:20
Тимеев – „Благороден”, Мар. 10:46
Тамна – „Разпределение или част”, И. Н. 15:10
Тамнат-арес – „Наследство или дял от слънцето”, Съд. 2:9 

Тамнат-сарах- „Изобилно наследство”, И. Н. 19:50
Тимон – „Почитан или честен”, Деян. 6:5
Тимотей„Почитател или богопоклонник”, Деян. 16:1
Тир – „Скала”, ІІ Царе 5:11
Тирана – Горд или принц”, Деян. 18:9
Триак – „Въздигнат”, ІV Царе 18:9
Тирас – „Желание”, Бит. 10:2
Тиратц – „Възможности”, І Лет. 2:55
Тирия – „Страх”, І Лет. 4:16
Тирхан – „Живеещ в сигурна безопасност”, І Лет. 2:48
Тита – „Благородник”, ІІ Кор. 2:13
Тихик – „Късметлия или щастлив”, Деян. 20:4
Тов – „Плодоносна земя”, Съд. 11:3
Товадония – „Господ Йеова е добър”, ІІ Лет. 17:8
Товия – „Йеова е добър”, ІІ Лет. 17:8
Тогарма – „Чупещият кости”, Бит. 10:3
Тола – „Нито топъл, нито студен или блудкав”, Бит. 46:13
Толад – „Родословие”, І Лет. 4:29
Тома – „Близнак”, Мат. 10:3
Тоу – „Грешка или заблуждение” , І Царе 1:1
Тофет – „Жертвеник”, Ис. 30:33
Тофол – „Блудкав или безинтересен”, Втор. 1:1
Тохен- „Получено наследство или установен”, І Лет. 4:32 

Тоя – „Разсипник на майка си”, І Лет. 6:34 

Трифена – „Нежна”, Рим. 16:12
Трифоса – „Нежна и внимателна”, Рим. 16:12 

Троада – „Провинция”, Деян. 16:8 

Трогилия – „Местността на пещерите”, Деян. 20:15
Трофим – „Обращеник от Ефес”, Деян. 20:4
Тувал- „Последовател”, Бит. 10:2
Тувал-Каина – „Протичащ или произлизащ от Каин”, Бит. 4:22 

У

Уз – „Съветник”, Бит. 10:23
Узаев – „Божията бързина”, Неем. 3:24
Узал – „Ходещият нагоре надолу; безцелен или безпринципен, Бит. 10:27 

Узен-сеера – „Връх наблюдателница или подслушвателница”, І Лет. 7:24 

Уил – „Волята на Бога”, Езд. 10:34
Улай„Мътна вода”, Дан. 8:2
Улам – „Първоначално”, І Лет. 7:39
Улови – „Иго или ярем”, І Лет. 7:39
Ур – „Светлина или светъл”, Бит. 11:28
Урия – „Посветен или светлината на Бога”, Из. 31:2
Утай„Божията съпротива”, І Лет. 9:4
Уфаз-офир – „Златният остров”, Ерем. 10:8 

Ф

Фаарай„Защитната стена на Бога”, ІІ Царе 23:35 

Фаат-Моавов – „Управител на Моав”, Езд. 2:6 

Фагеил – „Господнята молитва”, Чис. 1:13
Фадон – „Спасени или избавени от Бога”, Езд. 2:44 

Фалек – „Гледащ или внимаващ добре”, ІV Царе 15:25 

Факия – „Господ е отворил очите Си”, ІV Царе 15:23 

Фалал – „Съдния”, Неем. 3:25 

Фалдеса – „Огнени пламъци”, Бит. 22:22
Фалек – „Разделение”, Лука 3:35
Фалтия – „Господ избавя”, Чис. 13:9
Фалтиил – „Избавлението на Бога”, Чис. 34:26
Фалтия – „Йеова помага в емегрирването”, І Царе 24:44 

Фалу – „Отделен”, Бит. 46:9 

Фануил – „Божието лице”, Бит. 32:31
Фара – „Краварниците”, И. Н. 1`8:23
Фараз- Оза – „Място на поражение”, ІІ Царе 6:8
Фаран – „Пещерите”, Бит. 21:21
Фараон – „Слънце”, Бит. 12:15
Фараон-Вафрий„Фараон свещеник на слънцето”,, Ерем. 44:30 

Фарос – „Преходен или беглец”, Езд. 2:3
Фарес – „Проломение или който се промушва навсякъде”, Бит. 38:29 

Фарес – „Изпражнение”, І Лет. 7:16
Фарес – „Мост”, Мат. 1:3
Фареса – „Мост”, Мат. 1:3
Фаресов – „Мост”, І Лет. 27:3
Фарисеи – „Отделени или висшо общество”, Мат. 3:7
Фармаста – „Силната ръка”, Ест. 9:9
Фарнах – „Много пъргав или бърз”, Чис. 34:25
Фарсандата – „От благородно смейство”, Ест. 9:7
Фаруев – „Цъфтящ или преуспяващ”, ІІІ Царе 4717
Фаруим – „Ориенталска област”, ІІ Лет. 3:6
Фарфар – „Най-бързият”, ІV Царе 5:12
Фарфар – „Бърз или внезапен”, ІV Царе 5:12
Фасах- „Трън или бодил”, І Лет. 7:33
Фас- Дамим – „Бедствие или край”, І Лет. 11:13
Фасга – „Връх”, Чис. 21:20
Фасея – „Сакат или куц”, І Лет. 4:12
Фатуил – „Изобреталелността на Бога”, Йоил 1:1
Фегор – „Отварящ име на идол”, Чис. 23:28 

Федайя – „Господ е изкупил”, Чис. 34:28
Федаия – „Изкуплението на Бога”, ІV Царе 23:36
Федасур – „Изкупен чрез Божията сила”, Чис. 1:10
Фекод – „Посещение”, Езд. 23:23
Фелаия – „Господ се разграничава”, І Лет. 3:24
Фелалия – „Съдът на Бога”, Неем. 11:12
Фелатия – Йеова е Избавител”, І Лет. 3:21
Феликс – „Щастлив”, Деян. 23:24
Фелон – „Насилствен човек”,, І Лет. 11:27
Феникс – „Изобилните палми”, Деян. 27:12
Фенина – „Корал”,, І Царе 1:2
Ферезейците – „Селяни”, Бит. 13:7
Феруд – „Отделен или изолиран”, Езд. 2:55
Фест – „Фестивал или радост”, Деян. 24:27
Феулатий„Надницата или заплатата от Бога”, І Лет. 26:5 

Фива – „Лъчист или бляскав като луната”, Рим. 16:1
Фигел – „Бягащият от робството”, ІІ Тим. 1:15 

Филаделфия – „Братска любов”, Откр. 1:11
Филея – „Робство”, Неем. 10:24
Филимон – „Обичащ или приятелство”, Ф-н 1`
Филип – „Обичащ конете”, Мат. 10:3
Филипи – „Тези, които обичат конете”, Деян. 16:12 

Филистимия – „Земята на очудването”, Из. 15:14 

Филистимците – „Бежанци или емигранти”, Бит. 10:14 

Филолога – „Обичащ словото или книгите”, Рим. 16:15 

Финеес – „Медната уста”, Из. 6:25
Финикия – „Страната на изобилващите палми”, Деян. 11:19 

Финон- „Разрушение”, Чис.33:42
Фитон – „Грамадно увеличение”, І Лет. 8:35
Фихол – „Устата на всичко”, Бит. 21:22
Флегонта – „Човекът с огнените очи”, Рим. 16714
Фарет – „Летене”, Чис. 16:1
Фохерет – „Забавя”, Езд. 2:57
Фригия – „Предаден”, Деян. 2:10
Фуа – „Изказване или изразяване”, Бит. 46:13
Фуа – „Израз”, І Лет. 7:1
Фул – „Силен или слон”, ІV Царе 15719
Фура – „Красота”, Съд. 7:10
Фуртуната – „Щастлив или преуспяващ”, І Кор. 16:17
Фут – „Поклонение или покланям се на Бога”, Бит. 10:6 

Футец – „Красив”,, І Лет. 2:53
Футеил – „Измъчван или огорчаван от Бога”, Из. 6:25 

Х

Хавул – „Нищожество”, ІІІ Царе 9:13
Хазвия – „Лъжлив или измамен”, Чис. 25:15
Хала – „Измет”, І Лет. 4:5
Халак – „Гладък, плешив”
Халах – „Устойчив”, Бит. 10:11
Халдея – „Демонското поле”, Ерем. 50:10
Халев – „Заедно съединени с Бога”, І Лет. 2:9
Халкол – „Поддръжка”, ІІІ Царе 4:31
Хлоинит – „Зелена билка”, І Кор. 1:11
Халев – „Самоуверен или нетърпелив”, Чис. 13:6
Халне – „Укрепено или охранявано жилище”,, Бит. 10:10
Хам – „Множество”, Бит. 14:5
Хамаам – „Велико желание или копнеж”, ІІ Царе 19:37
Хамос – „Огън”, Чис. 21:29
Ханаан – „Приготовление”, ІІІ Царе 22:11
Хананий„Бог е Създател”, Неем 9:4
Харад – „Насилие или страх поради насилието”, Чис. 33:24
Харан – „Осуетен”, Деян. 7:2
Харан – „Съюз”, Бит. 36:26
Харкас – „Орел”,, Ест. 1:10
Хармия – „Плодоносен или великолепие”, И. Н. 7:1
Хасалон – „Укрепление”, И. Н. 15:10
Хаслев – „Ловец”,, Неем. 1:1
Хацармавета – „Съдебната зала или мястото, където живеят мъртвите”, Бит. 10:26 

Хеврон – „Компаньон”, Бит. 13:18
Хелва – „Млечен или плодоносен”, Съд. 1:31
Хелвон – „Тлъст, плодовит”, Езек. 27:18
Хелдая – „Издръжлив”, Зах. 6:10
Хелед – „Живот”, І Лет. 11:30
Хелека – „Дял или наследство”, Чис. 26:10
Хелеон – „Поглъщане”, Рут. 1:2
Хелис – „Освобождение”, ІІ Царе 23:26
Хелкай„Господ е мое наследство”, Неем. 12:15
Хелкат – „Каменисто място”,, И.НV 19:25
Хелкат – асурим – „Нива, придобита чрез кръвопролитието на ножа или нива на ножовете, ІІ Царе 2:16
Хелки- „В Бога е моето наследство”, ІV Царе 18:18
Хелув – „Заедно съединени”, І Лет. 4:11
Хен – „Благодат, почивка или тишина”, Зах. 6:14 

Херетците – „Палачи или екзекутиращи”, І Царе 30:14 

Херит – „Главорез”, ІІІ Царе 17:3
Хесил – „Съзвездията”, И. Н. 15:30
Хет – „Ужасен”, Бит. 10:15 

Хетеец – „Пречупен или сломен духом”, Бит. 15:20 

Хетура – „Парфюм”, Бит. 25:1
Хидон – „Определени или разделени”, І Лет. 13:9 

Хиил – „Бог е Жив”, ІІІ Царе 16:34 

Хилмад – „Ученик или учащ се”, Езд. 27:23
Хинерот – „Обиколка или окръжност”, Чис. 34:11
Хио – „Сняг”, Деян. 20:15
Хирам – „Възвеличеният жвиот”, ІІ Царе 5:11
Хлоя – „Зелен, цъфтящ”, І Кор. 1:11
Хиун – „Име на египетски бог”, Ам. 5:26
Хова – „Тъмно място”, Бит. 14:15
Ходологомор – „Сламените колиби”, Бит. 14:1
Хонени – „Бог създава”, ІІ Лет. 31:12
Хоразин – „Провъзгласител”, Мат. 11:21
Хоргадгад – „Планината на светкавиците”, Чис. 33:32
Хори – „Свободен”, Бит. 36:22
Хотам- „Пръстен с надпис или пръстен, който служи за печат”, І Лет. 7:32 

Хитлис – „Разделение”, И. Н. 15:40
Хуз – „Пророк или гледач”, Лука 8:3
Хумата – „Местността на гущерите”, И. Н. 15:54
Хус – „Негър или черен”, Бит. 10:6
Хусай„Бърз”(за човек), ІІ Царе 15:32
Хусанристаим – „Черен”, Съд. 3:8
Хукок – „Назначен”, І Лет. 6:75
Хелкия – „Свирка или музикален инструмент”, ІV Царе 22:14
Хун – „Основател или установен”, І Лет. 18:8 

Ц

Царетан – „Призвание”, И. Н. 3:16
Цевоим – „Военен лагер”, Бит. 10:19
Цинск – „Ниските палмови дървета”, Чис. 13:21 

Цафнат-панеах – „Спасението на века или на света”, Бит. 41:45 

Ш

Шалеф – „Избавен или извлечен”, Бит. 10:26 

Шевна – „Младеж”, ІV Царе 18:18
Шела – „Мир или молитва”, Бит. 38:5 

Шелом – Йеова е достохвален”, Чис. 34:27 

Шефам- „Плодоносен”, Чис. 34:10 

Шифра – „Красота или блясък”, Из. 1:15 

Ю

Ювал – „Музикален или откривател на музиката”, Бит. 4:21 

Юд – „Слава”, И. Н. 19:45
Юдея – „Царството на Юдовото племе”, Езд. 5:8
Юдита – „Славословие”, Бит. 26:34 

Юлий„Червена коса”, Деян. 27:1 

Юта – „Ще бъда разширен”, И. Н. 15:55 

Я

Яазаил – „Ще бъде видян от Бога”, І Лет. 12:4 

Яазания – „Господ чува”, ІV Царе 25:33 

Яазиил – „Утешен от Бога”, І Лет. 15:18 

Яазия – „Господ вижда, разкрива”, Езд. 10:15 

Яар – „Гора”, Пс. 132:6 

Яса – „Съжаление или утешение”, Чис. 21:23 

Яат – „Бог е основа”, І Лет. 23:10
Явала – „Движещият се”, Бит. 4:20
Яван – „Глина”, Бит. 10:2 

Явин – „Умен или интелектуалец”, И. Н. 11:1
Явис – „Пресъхнало място или безводен извор”, І Царе 11:1
Ямнеил – „Бог е Създател и строител”, И. Н. 15:11
Явниил – „Бог ме кара да строя”, ІІ Лет. 26:6
Явок – „Тичащият или летящият”, Бит. 32:22
Ягур – „Временно жилище”, И. Н. 15:21
Ядав – „Приятел”, Езд. 10:43
Ядаия – „Той ще бъде зарадван или развеселен от Бога”, І Лет. 24:20 

Ядай„Ще бъде направляван от Бога”, І Лет. 2:28
Ядай„Той знае”, І Лет. 2:28
Ядиил – „Ще бъде възрадван от Бога”, І Лет. 5:24
Ядон – „Съдещ”, Неем. 3:7
Ядуа – „Празнуващ”, Неем. 10:21
Яазия – „Утешаван от Бога”, І Лет. 24:26
Язиз – „Той ще дойде и донесе в изобилие”, І Лет. 27:31
Язир – „Укрепен или на когото Бог помага”, Чис. 21:32
Язир – „Той ще стане причина за завръщането”, Лет. 9:12
Яил – „Див козел или дива коза”,, Съд. 4:17
Яир – „Той озарява”, Числ. 32:41
Яким – „Превъзвишен или поставен нависоко”, І Лет. 8:19
Яков – „Да защити Бог”, Бит. 25:26
Ясовеам – „Той ще се върне между народите”, І Лет. 11:11
Ясон – „Царение или изцерен”, Деян. 17:5
Ялеил – „Надеждата на Бога”, Бит. 46:14
Ялелеил – „Той ще слави Бога”, І Лет. 4:16
Ялон – „Пребъдващ”, І Лет. 4:17
Ямай„Той ще бъде пазен от Бога”, І Лет. 7:2
Ямин – „Дясна ръка”, Бит. 46:10
Ямлих – „Бог ще го направи да царува”,, І Лет. 4:34
Янох – „Почивка”,, ІV Царе 15:29 

Яр – „Разкриващ или разузнаващ”, І Лет. 9:42 

Ярах – „Луната”, Бит. 10:26
Яред – „Спускащ се”,, Бит. 5:15
Яред – „Течащ”, І Лет. 4:18 

Яресия – „Хранен или отглеждан от Бога”, І Лет. 8:27
Ярив – „Стремящият се или борещият се човек”, І Лет. 4:24
Ярим – „Гора или горист”, И. Н. 15:10
Ярмут – „Височина или висок”, И. Н. 10:3
Яроя – „Новолуние”, І Лет. 5:14
Ясиил – „Определен от Бога”, Бит. 46:24
Ясиил – „Създаден от Бога”, І Лет. 11:47
Ясин – „Блестящ”, ІІ Царе 23:32
Ясув – „Той ще се завърне”, Чис. 26:24
Ясувилеххей„Съживяван чрез хляба или върнал се във Ветил”, І Лет. 4:23 

Ятир – „Има право първи да купи”, И. Н. 15:48
Ятниил – „Господ е даващ или дарител”, І Лет. 26:2
Яфлет – „Когото Бог ще освободи”, І Лет. 7:32
Янай„Господ чува”, І Лет. 5:12 

Всички права запазени. 

Никаква част от „Речник на билблейските имена“ не може да бъде възпроизведена или предадена под каквото и да е форма или начин, графически, електронен, механичен и др., без писменото съгласие на модераторите на сайта. 


Сподели

Може да харесате още

error: