Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

В Писанията няма такова нещо пълен със Словото, когато някой каже аз съм пълен със Божието слово, на такъв му кажете, че е пълен с знание, а не със Словото. Божието слово няма в себе си функция, чрез която да пълни или тъпче някакво съдържание в теб. Единственото предназначение на Божието слово е да трансформира божествено твоя живот, тоест съдържанието на твоя духовен живот идва от трансформацията, а не от информацията или от знанието.

Но от друга страна не изключвайте знанието, защото по някога – НО НЕ ВИНАГИ (I Кор. 8:1), знанието работи в полза на трансформацията. Ние трябва да съумеем (наша е отговорността) знанието идващо от Словото да се трансформира органично в нас, за да стане живот, чиято сила трансформира дълбините на нашите сърца.

Харесвам това което Бог накара да направи пророк Езекийл, Бог му каза: СИНЕ ЧОВЕШКИ, НАХРАНИ КОРЕМА СИ И НАПЪЛНИ ВЪТРЕШНОСТТА СИ С ТОЗИ СВИТЪК(СЛОВОТО), КОЙТО ТИ ДАВАМ. И АЗ ГО ИЗЯДОХ И БЕШЕ В УСТАТА МИ СЛАДЪК КАТО МЕД (Езекийл 3:3).

Това е органичен процес на Божието слово в пророка, което донесе духовно съдържание в неговия живот. Тук не става въпрос за тъпчене с знание, а за трансформация идваща от свитъка, която роди уникален призив към Израел… „И ми каза: Сине човешки, иди, влез в израилевия дом, и им говори с Моите думи (Езекийлl 3:4:). Изречението „… говори им с Моите думи…“ описва не говорене от знание, а говорене от творческата трансформация, която Словото извърши духовно в пророк Езекийл. За това докато Словото не стане „плът“ в нас, не очаквайте Божията слава да се изяви в нас чрез благодат и истина (Йоан 1:14).

Помислете върху тези въпроси, чийто отговори можете вие самите да намерите ако сте искрени:

– Словото дъхновява ли те, надига ли в теб копнеж за ВЕЛИКИ ДЕЛА?

– Словото носи ли съдържание и смисъл в твоя живот?

– Словото пронизва ли греха и остъплението в теб?

– Словото превръща ли тъмнината в теб в светлина?

– Словото обезсилва ли бушуващите плътски страсти в теб?

– Словото помага ли да вземеш правилни решения свързани с Божията воля за твоя живот?

– Словото прави ли те силен, когато се чувстваш слаб и немощен?

– Словото вкарва ли в теб саможертвена любов, която е по-силна от живота който живееш?

Автор: Иво Койчев


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •