Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

 1. Опастността от вдъхновение без дизайн.

Има опастност да бъдем отнесени от това, което Духа ни казва, като по този начин нарушаваме Библейски принципи и модели. Необходимо е да се гради според Словото, а не просто по „вдъхновение“ изключващо Словото.

 1. Опастността от откровение без яснота.

Това създава форма на мистицизъм. Някои просто искат да отидат по-навътре, без практичността. Някои искат да покажат, че знаят нещо, което другите не знаят и не могат да знаят. Всяко откровение трябва да бъде ясно, лесно за разбиране и лесно за комуникиране.

 1. Опастността от проповядване без Христос.

Ние трябва да проповядваме за да оформим Христос в живота на хората. Нашето намерение не е просто да правим зрелище или просто да получим резултатите които искаме – ние проповядваме Христос.

 1. Опастността от поклонение без радост.

Този вид поклонение е просто ритуал. Има опстност от влизане в Божието присъствие без радост. В Неговото присъствие е пълнота от радост. Нашето поклонение трябва да е от сърце, не религиозно.

 1. Опастността от успех без смирение.

Бог ще ни даде велик успех – но той ще дойде от усилията на мнозина, не само от нашият собствен труд. Ние винаги сме успешни понеже хора ни помагат, така че винаги трябва да имаме отношение на смирение и благодарност.

 1. Опастността от видение без сила.

С вяра и търпение ние наследяваме Божиие обещания. Характера се сформира в търпението. Характер трябва да бъде изграден, за да може да пасне на видението и да го покрепя.

 1. Опастността от харизма без характер.

Силата и влиянието без характер ще донесат унищожение във вашия живот, както и в живота на другите. Служението е дар от Бог към вас и останалите. Живота е вашия дар към Бог.

 1. Опастността от превъзходство без благодат.

Това ще ни доведе до себе-праведност и борба. Ние искаме да станем по-добри за придвижване на Царството, а не заради нашия имидж. Ние не търсим превъзходство за да бъдем издигнати в човешките очи, а за да придвижим Царството. Ние искаме да промотираме Царството, не себе си.

 1. Опастността от разширяване без мъдрост.

Това ще създаде конфликт. Ние не трябва да се разширяваме в чужда територия; по-скоро трябва да помагаме на другите да градят. Ние не трябва да се разширяваме, за да експлоатираме.

 1. Опастността от красноречие без демонстрация.

Имаме нужда от демонстрацията на Святия Дух. Имаме нужда от Божията сила, която да носи промяна в хората. Ние искаме хората да преживеят трансформация. Не става дума за впечатляване на хората с нашето слово или дела; ние трябва да освобождаваме живота и Божията сила.

 1. Опастността от постоянен успех без страдания.

Това ни прави да бъдем нереалистични. Резултата е, че по-малко разчитаме на Бог и също така, това води до отношение на самонадеяност. Ние трябва да се приближаваме към Бог с вяра. Ние трябва да разпознаваме и признаваме всичко добро, което идва от Бог. Бог е Който носи успеха ни. Ние не можем да направим нищо без Него.

 1. Опастността от позиция без функция.

Функцията е най-важното нещо. Функцията ни помага да разпознаем и идентифицираме позицията. Ако ние правим това за което сме призовани и надарени, тогава всички ще знаят какви сме.


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •