Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

Ефесяни 6:12 “Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

Интересно е колко много проповеди сме чували върху този стих, особено във връзка с духовно воюване на небесни места, срещу началства, власти и сили. Насърчавани сме били да заемем местата си в битката, да избутаме демоничните управници над даден регион, да вържем силата им, да разкъсаме връзките им, да пресушим водите им, да разчупим веригите им, да се молим срещу тях, прокламирайки, декларирайки, викайки, скачайки, провеждайки символични пророчески действия и събития, обикаляйки, надувайки тръбите и какво ли още не.

Напълно подкрепям всички тези идеи, понеже Библията ясно казва, че именно чрез Църквата Бог ще покаже на небесните началства и власти своята премъдрост (Ефесяни 3:10). Духовното воюване на стратегическо, небесно ниво, е част от процеса на унищожаването на властта на сатана и на разширяването на Божието царство на Земята.

На практично, земно, прагматично ниво, обаче, също има неща, които ние бихме могли да направим, с не по-малък успех в битката срещу тъмнината. Тези неща не са толкова грандиозни и зрелищни, те не използват толкова силни и гръмки думи, те не претендират за глобалност и териториалност, но са също толкова важни. Кои са тези неща?

Ефесяни 6:12 е част от един цял пасаж. Предните два стиха са началото му:

Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.” (Ефесяни 6:10-11)

Тук виждаме развиването на една идея, която не е свързана само с молитва и атакуване на началствата и властите с думи, но включва и нещо, което трябва да направим в собствения си живот, а именно, да се облечем с Божието всеоръжие, за да можем да победим дявола (който обединява всички тези демонични сили на нечестието)

Стих 12 започва с думата: “защото”, което означава, че наистина трябва да се замислим върху предишните стихове, които поставят основата на цялата дискусия.

Като потвържение на горе казаното, нека продължим няколко стиха след 12 стих:

13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.  14 И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник;  15 и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира.  16 А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия;  17 вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; 18 като се молите в Духа на всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии

И така, как побеждаваме началствата, властите, управниците и силите?

1). Като ходим в истина (14 стих)

2). Като сърцето ни е праведно (14 стих)

3). Като благовестваме с готовност (15 стих)

4). Като носим мир (15 стих)

5). Като живеем ежедневен живот на вяра (16 стих)

6). Като сме уверени в спасението си (17 стих)

7). Като познаваме Божието слово (17 стих)

8). Като се молим в Духа (18 стих)

9). Като специфично се молим за всички светии (18 стих)

Убеден съм, че има много християни, които практикуват единствено 12 стих в молитвите си срещу началствата и властите, като пропускат 10-11 и 13-18 стихове и в крайна сметка, вместо да променят атмосферата над региона си, се измарят и атмосферата променя тях.

Убеден съм също така, че няма НИТО ЕДИН християнин, който практикува 10-11 и 13-18 стихове, който да не е успял да промени атмосферата около себе си, семейството си, служението си, църквата си, работното си място и региона си.

Изводът ми е, че ако практикуваме само 12 стих, без да променяме себе си в Божиите пътища, ще се провалим, докато ако практикуваме стиховете преди и след 12 стих, тогава ще можем да приложим и самият 12 стих по правилния начин.

 

Автор: Никола Димитров приема Исус Христос за свой Господ през 1992 г. Понастоящем той служи като пастор на църква “Живот в слава – Бургас”, която е част от мрежата от църкви и служения “Живот в слава” с център гр. Стара Загора. Никола е също така Библейски учител и преводач, както и асистент на апостол Иво Койчев. Никола е женен за Елена Димитрова и двамата живеят в гр. Бургас, заедно с двете си деца – Анна и Микаела.


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •