Сподели с приятели
 •  
 • 1
 •  
 •  
  1
  Share

ИСУС НЕ Е ПРОСТО ХРИСТОС, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ХРИСТОС!

ИСУС НЕ Е ПРОСТО БОЖИЯТ СИН, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ БОЖИЙ СИН!

ИСУС НЕ Е ПРОСТО ЧОВЕШКИЯТ СИН, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ЧОВЕШКИ СИН

ИСУС НЕ Е ПРОСТО ИЗКУПИТЕЛЯТ, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ИЗКУПИТЕЛ!

ИСУС НЕ Е ПРОСТО ИЗЦЕЛИТЕЛЯТ, ТОЙ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ИЗЦЕЛИТЕЛ!

Исус е видимият образ на невидимия Отец! Исус е откровението на Отец. Какъвто е Отец в своят нравствен образ, характер и поведение, такъв е и Исус – ни повече ни по-малко! Не преписвайте на Отец някакви други характеристики, различни от тези на Исус! Когато гледаме Исус на кръста трябва да сме наясно, че гледаме и Отец на кръста! Отец беше точно толкова въвлечен в изкуплението, колкото беше самото въвличане на Христос в собственото му страдание и смърт на Голгота. Отец не беше страничен наблюдател, а точно обратното, духовно, той също носеше кръста – страданието и смъртта, на които Христос подчини своите дух, душа и тяло!

Йоан 14:9 Исус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца. Как така казваш: Покажи ми Отца? 

Евреи 1:1-3 Бог, Който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, Когото постави Наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, Който е сияние на Неговата слава и съвършен ОБРАЗ НА НЕГОВОТО ЛИЦЕ и Който държи всичко чрез Своето могъщо слово...

Eng:

JESUS IS NOT JUST THE CHRIST, HE IS MUCH MORE THAN THAT!

JESUS IS NOT JUST THE SON OF GOD, HE IS MUCH MORE THAN THAT!

JESUS IS NOT JUST THE SON OF MAN, HE IS MUCH MORE THAN THAT!

JESUS IS NOT JUST THE REDEEMER, HE IS MUCH MORE THAN THAT!

JESUS IS NOT JUST THE HEALER, HE IS MUCH MORE THAN THAT!

Jesus ​​is the visible image of the invisible Father! Jesus ​​is the revelation of the Father. as the Father is in his essence, image, character and behavior, such also is Jesus – nothing more, nothing less! Do not ascribe any other characteristics to the Father, different than those of Jesus! When we are looking at Jesus ​​on the cross, we should be aware that we are looking at the Father on the cross as well! The Father was exactly as involved in the atonement, as Christ was involved in his own suffering and death at Golgotha. The Father was not a side observer – on the contrary – spiritually he also carried the cross – the suffering and death that Christ submitted his own spirit, soul and body to!

John 14:9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Show us the Father? Hebrews 

1:1-3 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds; Who being the brightness of his glory, and the express IMAGE OF HIS PERSON, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high

Автор: Иво Койчев


Сподели с приятели
 •  
 • 1
 •  
 •  
  1
  Share
 •  
  1
  Share
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •