Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

Терминът „малките богове“, който е използван за вярващите от ученията на известни проповедници на Харизматичното движение и движението ВЯРА е неправилен и води до еретичност и материализъм. Върху тази концепция е основано „евангелието“ на просперитета. Правилният библейски термин за духовното естество на вярващите е  „НОВО СЪЗДАНИЕ“, защото е свързан с тяхното новорождение.

II Кор. 5:17: И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!

Духовното естество на новото създание изхожда от Божията любов-агапи, защото любовта-агапи е естеството на Бога. Също така и ВЯРАТА на новото създание се разглежда като основна функция на любовта-агапи, която мотивира вярващите заветно в целите на Бога. Ако осъзнаем тази концепция, това може да промени изцяло нашата духовна перспектива за живота.

Днес голямо мнозинство от християни използват вярата като основна концепция за личен пробив, просперитет и успех, което разкрива материализма като водещ мотив в тяхната вяра. Това не се ли нарича сребролюбие…?

В повечето случаи сребролюбието като влияние продължава да има контрол над живота на много християни като основна причина за това е, че любовта-агапи следва вярата, а не обратното, вярата да следва любовта-агапи. ЗАБЕЛЯЗВАТЕ ЛИ, РЕДЪТ Е ОБЪРНАТ? Ако вярата на един християнин не е мотивирана от любовта-агапи, материализмът става духовен източник и мотиватор в сърцето на вярващия, кръста е заменен с просперитета.

Вижте този стих:

I Тимотей 6:10 Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което, като се стремяха някои, се отклониха от вярата и пронизаха себе си с много болки.

Апостол Павел нарича сребролюбието корен, гръцката дума е хридза (ῥίζα rhiza {hrid’-zah}), значението е да произведе или да бъде източник. Апостола разглежда сребролюбието като източник (корен) на всякакви злини, в чийто мотиви се крие идолопоклонство. Сребролюбието не е само любов към парите, но всичко онова, което може да постигнеш или да придобиеш чрез парите, това включва власт, влияние, слава и куп други неща, които действат деградиращо върху душата на вярващия и го отклоняват от истинската вяра.

За мнозина вярващи „успеха“ или „пробива за успеха“ е станал бог или по-точно култ-идол пред който денонощно се покланят. Даже някои проповедници са отишли твърде далеч проповядвайки, че ако имаш милиони, не ти е нужно помазанието на Духа – защо ти е? Ти имаш парите и може да купиш града (медии, вестници, политическо влияние и т.н.!), също и „помазани“ служители и хвалители в църквата, чието посвещение е мотивирано от заплатата. Те наричат това бизнес стратегия на царството, само че питам: чие царство? 

Но нека се върнем към термина „НОВИ СЪЗДАНИЯ“. Този термин е библейско правилен, защото дава пълна яснота за духовната идентичност на вярващия, която е родена от Христовата любов (Йоан 1:12-13).

Когато един вярващ израстне и освободи потенциала на своето новорождение, тогава любовта-агапи ще бъде главна движеща сила в духа на неговата вяра. Не отхвърлям материалните блага, иначе ставаме манихейци, които в благата са виждали зло. Но любовта-агапи е гаранция, че вярата ни е мотивирана правилно от ценностите на Бога.

Maт 6:31: И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем? 

Maт 6:32: Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.

Maт. 6:33: Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

Когато поставиш Божието царство като главен приоритет на твоята вяра и живот, вярвайки, че Отец е в контрол на твоите нужди, това означава само едно, че вярата ти следва любовта-агапи. Всъщност това е истинският ПРОСПЕРИТЕТ, който е основан върху заветното взаимоотношение с Бог!

И накрая искам да завърша със следния абзац:

Ние представляваме нов вид човешка раса, ние сме ново създание по образа на Христос (2Кор.5:17) нашите ценности са ГОЛГОТСКИ ЦЕННОСТИ. Приоритети ни са други, нашите мечти са други, съдбите и копнежите ни са други! Славата, която търсят „малките богове“ не е нашата слава, те искат да господстват, да владеят на земята, но какво ги ползва, ако загубят живота си (Мат.16:26)?! Нашата слава ако изобщо има слава (Рим 3:23) е за друго време и друг живот!

Автор: Иво Койчев


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •