Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

Няма никаква безобидност в практикуване на йога. Гимнастичните упражнения и ритуалност, като думи и звуци са религия, която носи умствени и емоционални зависимости. ЙОГАТА е духовна сила, която притегля към окулт, чародейство, магьосничество, умствен контрол и медитация.

Пазете се от тази „безобидност“!

Песен на Песните 2:15: Уловете ни лисиците, малките лисици, които съсипват лозята, защото лозята ни цъфтят.

ЙОГА:

А) Термин, който буквално означава “впрегнат, обвързан, свързан чрез и в общение с дадена божествена същност”. В основата си йога представлява духовна връзка между човека и божество, което е поканено в неговото тяло, от самия човек.

Б) Невидимата сила, която идва в човешкото тяло, свързвайки се с него чрез йога-медитация, обикновено е дух на предците, свързан с човешкия живот.

В) Думата ХОМОТ (ТОВАР, РОБСТВО) е близка по значение на думата ЙОГА, поради нейното духовно приложение.

Г) Път на духовно просветление, мир, радост и хармония, избран и следван от последователите на будизма и хиндуизма.

Тази практика се състои от определени пози, позиции и стойки, комбинирани с подходящите жестове на ръцете и вербални звуци. Според практикуващите йога, това им дава възможност да се издигнат над плътското и материалното, за да могат да общуват с многото богове на тази религия. Различните движения и пози са създадени, за да призоват специфични духове, заедно с техните сили и внимание, които в някои случаи могат и да влязат в телата на поклонниците. Напевите, които съпътстват така наречените упражнения, са взети от звуци, за които древните будисти са вярвали, че са получени като наследство от техните и от хиндуиските богини. Това са думи, срички и звуци, смятани за женски, поради това, че след като бъдат изговорени, те носят плод.

От казаното до тук, можем да видим, че претендираната безвредност и безобидност на ЙОГАТА е твърде преувеличена, като приложението на тази практика за терапевтични, лечебни и спортни упражнения се опитва да скрие истинските й цели. Исторически факти показват, че йога е течение, което е представлявало един вид въведение към древни индо-азиатски обреди и ритуали за плодородие. Неговите основатели са го развили с цел да отворят пътя за духовете на тяхната религия, които свободно да влизат и да обхващат душите на техните поклонници. ЙОГА е била основата на церемониални обреди, в които са призовавани божества, чрез изговор на имената им, посредством определени монотонни напеви. Крайната цел на йога е да обедини практикуващия с дадени древно-азиатски божества. ЙОГА е един от основните инструменти за поклонение към богините и природата, главно към Майката Земя.


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •