За Небесното и Божието Царство

Битие 1:1: В начало Бог създаде небесата и земята.

Тук думата „Бог“ на оригинален еврейски е Елохим – Богове (в множествено число, съставно единство разкриващо три основни Личности). Още от самото начало Бог ясно ни показва, кои са Неговите приоритетни неща, Първо той сътвори Небето, а след това Земята. Небесното винаги ще предхожда земното. Това е принцип, който се прилага във всяка сфера на човешкото съществувание.

Думата „сътвори“, на еврит е „бара“, чието съдържание е богато по значение, но в контекста на стиха, значението е: създаване, ново начало, да се свиеш в родилни болки и да родиш. Този процес на сътворяване на Небето и Земята, е Божествено показателен чието значение е: Всичко, което е „родено“ на Небето, трябва да се „роди“ и на Земята.

Небето е духовния свят, който Бог е създал за Себе Си. Този духовен свят, Писанието в Новия Завет го нарича Небесното Царство. Земята, която Бог е създал в първоначалния Негов план е била да бъде духовния свят на Човека. Писанието в Новия Завет нарича този свят Божието царство.

Колосяни 1:16: защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото … 

Небесното и Божието царство, са едно и също Царство, но в две различни нива (състояния, измерения), едното е на Небесно ниво, а другото на земно ниво. Небесното Царство е съвършенния свят на Бог, докато на земята, поради греха на Адам, Божието царство, е в позиция на бара-раждане (включително и днес). Затова Исус учеше и поставяше Царството като главен приоритет в живота на вярващите. В много от Своите поучения Той поставяше Божието царство, в контекста на воюване, нещо което трябва да завладее, обърне, покори, промени или възстанови.

Служейки на Бог за целите на Царството, вярващите възстановяват на земята духовния свят на Човека, тоест Божието Царството. Това се явява основния първоначален план на Бог за човека! Ето защо тази позиция на бара-раждане няма да престане, докато Царството не завладее или покори царствата от този свят. Това е воюването, в което всеки истински вярващ е призван да влезе.

Вярвам, че ще видим много повече от Божието царство на земята, ако мнозинството от вярващи имат правилната есхатология и се отърсят от eретичната доктрината на Диспенсационализма, която всъщност е доктрината на оцеляването.

Исус каза: … а вие се молете така – (тоест да следваме модела):

ОТЧЕ НАШ, КОЙТО СИ НА НЕБЕСАТА, ДА СЕ СВЕТИ ТВОЕТО ИМЕ, ДА ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО, ДА БЪДЕ ТВОЯТА ВОЛЯ, КАКТО Е НА НЕБЕТО, ТАКА И НА ЗЕМЯТА … Матея 6:9-10

Иво Койчев

Автор: Иво Койчев