Сподели с приятели
 •  
 • 1
 •  
 •  
  1
  Share

Йоан 14:6: Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.

Йоан 8:32: И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. 

Човек не е създаден от Бог да мрази, а да обича. Когато християни изразяват омраза, разрухата на тяхната омраза е с по-голямо ниво от омразата на нехристияни. Християните са призовани да обичат и да побеждават омразата с любов, защото духовно, вярата на християните е родена от Божията любов. По това се различава християнството от другите религии, че основната характеристика на техния Бог е ЛЮБОВ!

Вярата и укрепващата сила на един християнин се крие в Божията любов-агапи! Тази любов не е сляпа нито инфантилна, защото се основава върху ИСТИНАТА, която всъщност разкрива нейното естество. Любовта не работи за сметка на Истината, нито Истината за сметка на Любовта. Любовта и Истината са вплетени една в друга и разкриват характеристиката на Божието естество от което Той действа творчески и изкупително. 

Когато игнорираме Истината ние лишаваме Любовта-Агапи от творческите й процеси, които освещават духовно нашата вяра и живот. 

Гръцката дума за Истината употребена в Новия Завет е думата λήθεια aletheia, чието значение е свързано с достоверност или истинското състояние на нещата, които са свързани с Бога. Това не е истината от човешка перспектива, а ИСТИНАТА от Божията перспектива, чиято цел е да разкрие характеристиките на Божието естество. За това много е важно да свържем Божията истина не с факти, а с Неговата Личност.  

Еврейската дума за Истината употребена в Стария Завет е думата אֱמֶת ’emeth, чието значение е договореност, от която протича заветно взаимоотношение, което взаимоотношение изработва в нас твърдост, вярност и надежност. Тук отново е важно да отбележим, че Божията истина не се характеризира със факти, а чрез характеристиката на Божието естество. Простичко казано: ИСТИНАТА Е ЛИЧНОСТ! 

Как бих могъл да разбера, че Истината, чрез която изграждам духовният си живот е Божията Истина? Мисля, че е важно да си отговорим на този въпрос! Защото има опасност истината, чрез която изграждаме духовния си живот всъщност да се окаже, че не е Божията Истина, а е просто религиозна идеология. Да не забравяме, че такава беше истината на фарисеите и садукеите, които разпънаха Исус. 

За да се предпазим от “истина”, която е религиозна идеология, ние трябва да гледаме на Истината като Личност, чрез която градим нашето заветно взаимоотношение и растем духовно, като освещаваме живота си в Божията любов-агапи.  От това следва, че израстването в Божията любов-агапи е основният белег, че истината, която сме приели е Божията ИСТИНА. 

Божията Истина няма да ни остави безплодни или в духовни плитчини, защото основната й цел е да преживеем Божията свобода, чрез която се трансформираме в образа на Христос, от което следва да бъдем свидетели на Неговата любов! 

Само тогава можем да кажем, че тази Истина е Божита истина!

Автор: Иво Койчев


Сподели с приятели
 •  
 • 1
 •  
 •  
  1
  Share
 •  
  1
  Share
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •