Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

Преди повече от 2000 години Исус зададе въпрос на учениците Си, който и до ден-днешен предизвиква полемики и спорове по цял свят: „Според както казват хората, Човешкият Син Кой е?” (Мат. 16:13)

100 години след смъртта на Ян Хус Мартин Лутер намира негови ръкописни проповеди в библиотеката във Витенберг и ето какво пише: „Бях развълнуван и учуден. Не можех да разбера поради каква причина бяха убили този човек, който обяснява Писанията с такава яснота и умение.“

Защо е бил екзекутиран Хус?
Като доктор по теология през 1401 г. е ръкоположен за свещеник и проповядва в катедралата Витлеем в град Прага, която имала 3000 седящи места. И още в началото той нарушил традициите, като започнал да проповядва на езика на народа, а не на латински. Винаги, когато се е изправял на амвона, той е обяснявал Библията. Желаел е всичко, което е обещано в Библията.
Това католическата църква приела като заплаха, бил е отлъчен, но продължил да проповядва, като се облягал още повече на Библията и обявил, че тя има краен авторитет по всички духовни въпроси. Официално католическата църква лишила от причастие всеки, който отивал да го слуша и отказвала християнско погребение.
Ето и три от най-радикалните му изявления, за които е обявен в ерес:

1. ЦЪРКВАТА Е СЪСТАВЕНА ОТ ВСИЧКИ ВЯРВАЩИ.
(По това време католическата църква е учила, че Църквата се състои от  кардиналите, епископите. Единственият начин миряните да участват в Църквата е чрез хляба, а не им давали от чашата, да не би  да разлеят капки от кръвта).

2. АВТОРИТЕТЪТ НА БИБЛИЯТА Е ПО-ВИСОК ОТ АВТОРИТЕТА НА ЦЪРКВАТА.
Но е изгорен най-вече за третото:

3. ПАПАТА НЕ Е ГЛАВА НА ЦЪРКВАТА, ИСУС Е ГЛАВАТА.
(Дори е добавил, че папата е невеж и корумпиран от алчност и жажда за власт. А да се възпротивиш на папата е равно да се покориш на Христос, понеже, ако се покориш на Христос е било равнозначно на бунт срещу папата).
Истината, че Христос е главата  на Църквата, му е коствала живота.
100 години по-късно битката на Мартин Лутер е била отново върху въпроса кой е главата на Църквата. Тогава  Лутер заявява: „Аз съм убеден, че дори ако днес лично апостол Петър  проповядва цялата Библия, но само отрече, че папата е глава на Църквата, те ще го обесят.  Дори ако и лично Христос е днес на земята и претендира за водачество на Църквата, без съмнение папата ще го разпъне отново.”
За което Лутер казва: „Аз ще съм  лоялен към Папата, колкото съм лоялен към Антихрист.“
– Жан Калвин:
„Някои смятат, че е прекалено да наричаме папата Антихрист.” Той заявява, че в живота на вярващите водещо трябва да бъде Евангелието, а не по-късно утвърдилите се църковни обреди.
– Джон Нокс:
„Папата е антихрист и тиранин,  узурпирал Църквата.”
За 45 месеца Мария Тюдор, известна с прозвището Кървавата Мария, избива  над 250  протестанти, защото отказват да приемат трансубстанционализма, (вярването, че Христовото тяло и кръв реално присъстват в причастието, а не са праобрази.)
– Хенри VIII
Понеже папата му отказва развод, той се обявява за глава на църквата и всеки, който не го приеме бива обесен,след което влачен по улиците и посечен на парчета.
Уестминстърската изповед:
– Единствен Господ Исус Христос е глава на Църквата Римският Папа не може в никакъв смисъл да изпълнява тази роля. Но е човек, антихрист обявил се за Бог.
–  В тайнството Господна трапеза, Христос не е принасян на Своя Отец, нито се извършва някакво реално жертвоприношение за прощаване на греховете на живи или мъртви; тук става само възпоменаване на Неговото единствено себепредаване в жертва на кръста, извършена веднъж завинаги; както и духовно въздаване на цялата възможна прослава на Бога по същия повод. Така че, отслужваната от Папата меса е най-скверно накърняване на Христовата неповторима жертва – единственото умилостивение за греховете на избраните от Него.
–  Доктрината, отстояваща претворяването на хляба и виното при освещаването им от свещеник или по някакъв друг начин в Христово тяло и кръв (обикновено наричана транссубстанция), противоречи не само на Писанието, но и на човешкия разум и логика. Тя изопачава същността на тайнството и е била, както и продължава да бъде, източник на най-различни суеверия, дори на най-грубо идолопоклонство.
Днес, ако кажем:  Христос е глава на Църквата, ще чуем Амин, но тази доктрина е подпечатана с кръвта на вярващите през вековете.

Автор: Ангел Пилев

Ангел Пилев е пастор на Християнска църква „Сион-София“


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •