Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

Има две перспективи, които може да използваш за Бог, за да изградиш своят духовен живот. Едната е свързана с КРЪСТА, а другата е свързана с ПРОСПЕРИТЕТА.

ПЕРСПЕКТИВАТА НА КРЪСТА убива човешкото его и издига божественото в човека по такъв начин, че го прави да бъде добър настойник на божията цел в неговия живот. От тази перспектива, призива, видението и мандата на Царството се разглеждат винаги КРЪСТОЦЕНТРИЧНИ. Това е тесният ПЪТ, който води към живот, като не забравяме, че възкръсенският живот на Христос В НАС изхожда от Неговата смърт.

Римл. 6:4: И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение в смъртта, така че, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.

ПЕРСПЕКТИВАТА НА ПРОСПЕРИТЕТА, подхранва човешкото его и амбиция. Богът на успеха става централна тема в живота на човека, като измества Кръста от неговия фокус. Материализмът става основна ценност в живота на човека, правейки го корпоративна личност с огромна амбиция за постигане на влияние и успех. Независимо от какъв дух произхождат средствата (в повечето случаи изхождат от религиозни или деструктивни зли сили на света) те трябва да бъдат използвани за да се постигне нужния успех. Властта, парите, влиянието и славата са основният фокус в тази перспектива.

Матей 16:26: Понеже, какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а изгуби живота си? Или какво ще даде човек в замяна на живота си?

Въпрос: Може ли да се използват и двете перспектива за изграждането на духовния живот на човека?

Отговор: Не! Фокуса на ПЕРСПЕКТИВАТА НА ПРОСПЕРИТЕТА е противен на Кръста. Исус го казва ясно:

Матей 6:24: Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.

Въпрос: Това означава ли, че не трябва да просперираме, бедността добродетел ли е?

Отговор: Не обичам думата просперитет, харесвам българската дума БЛАГОСЛОВЕНИЕ! Защото изхожда от думата БЛАГОДАТ или БЛАГОВОЛЕНИЕ! Тук вече се набляга върху заветно взаимоотношение свързано с Царството. Разбира се, че бедността не е добродетел, но всичко се крие в мотивите, а те се определят от ценностите изградени от нашата духовна перспектива. Ние не трябва да гоним благословението като основна цел, нашият основен фокус трябва да бъде Царството и когато Царството стане основен духовен ресурс в нашия живот, тогава и благословението ще дойде в нашия живот.

Исус е категоричен по този въпрос:

Матея 6:19: Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат;
Матея 6:20: а си събирайте съкровища на небето, където нито молец, нито ръжда ги разяждат и където крадци нито подкопават, нито крадат;
Матея 6:21: защото, където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

Матея 6:31: И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем?
Матея 6:32: Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.
Матея 6:33: НО ПЪРВО ТЪРСЕТЕ БОЖИЕТО ЦАРСТВО И НЕГОВАТА ПРАВДА; И ВСИЧКО ТОВА ЩЕ ВИ СЕ ПРИБАВИ.

Автор: Иво Койчев


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •