Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  

Тя е незаслужена божествена милост, която оказва влияние върху сърцето на човека за да го обърне към Христос. Благодатта поддържа, укрепва и засилва вярата на хората, като разпалва любовта им към Бога. Без благодатта хората нямат сили да обичат Бога.

Благодатта дава смисъл, носи радост, удоволствие, наслада и красота в живота на онези хора, които са приели Христос за свой Спасител.

Благодатта дава сила и способност да се упражняват християнските  добродетели от вярващите, чрез които свидетелстват за Христос пред света.

Ако изследваме в по-голяма дълбочина думата благодат, ще открием, че тя има още два нюанса от значения:

1)  Някой, който е платил цена за теб …

2) … и този някой е твой РОДНИНА!

Така, че благодатта не е мистично преживяване на нещо, а произлиза от реална Личност с която ти имаш родствена връзка!

Автор: Иво Койчев


Сподели с приятели
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •