Шест причини за смъртта на Христос

Смъртта на Христос не е планувана но предузната от Отец, какво ще направят грешните човеци и контролираните от тях религиозна и светска система. За това Отец чрез Своята Си мъдрост за да изяви [...]

0Read More

Откровено за духовното бащинство

В своите послания апостол Павел отделя голямо внимание на осиновлението ни от Отец чрез историческото дело на Христос. Осиновлението е следствие от това, че имаме Небесен Баща, който ни е [...]

0Read More

QUO VADIS на Българското Протестантство

Исус има уникална власт в петкратното служение (Еф.4:11). Но петкратното служение като нейн настойник, трябва да внимава, как използва тази власт за да не я превърне в юридическа власт, власт [...]

0Read More

Исус субстанцията на моят живот

В тъмнината няма субстанция липсва светлина. – Исус е моята светлина! В греха няма субстанция липсва правда. – Исус е моята правда! В смъртта няма субстанция липсва живот. – [...]

0Read More

Да проходим в Божията любов

Прохождането ни в Божията любов започва от нашата саможертва. За това Кръста се явява фактор в нашият първоначален стадий на прохождане, който ни помага да осъзнаем делото на Христос и Неговото [...]

0Read More

Болестите на ромския етнос

Греха е болест в чийто корен е смъртта! Греха е семето на смъртта! Има болести типично на отделни етноси, които разкриват родствени грехове. Според статистиката продължителността на живота при [...]

0Read More

Грехът на лакомия

Църквата в своята си себеправедност и арогантност е категоризирала греха до такава степен, че е отчуждила покаянието от хора, които са попаднали в нейната категоризация като невъзможно Бог да им [...]

0Read More

Законът и животът в Духа

Законът е непродуктивен, Духът е продуктивен. Законът е статичен, Духът идва и отива къде Си иска – свободен. Законът отминава, Духът остава вечно. Законът не може да генерира любов, Духът [...]

0Read More