събота, май 26, 2018

Опастността от лидерско контролиране – Иво Койчев

Не е ли въпрос на вяра и изградено доверие, когато човек ходи свободно с ценностите на Бога, които изразяват неговата църква? Защо на такъв...

Двете перспективи – Иво Койчев

Има две перспективи, които може да използваш за Бог, за да изградиш своят духовен живот. Едната е свързана с КРЪСТА, а другата е свързана...

Свободата на Господния Дух – Иво Койчев

2Кор.3:17 А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, е свобода. Това е един уникален стих от Писанието, който повлия дълбоко в моя...

Пълен със словото, какво ли означава? – Иво Койчев

В Писанията няма такова нещо пълен със Словото, когато някой каже аз съм пълен със Божието слово, на такъв му кажете, че е пълен...

Йога – Иво Койчев

Няма никаква безобидност в практикуване на йога. Гимнастичните упражнения и ритуалност, като думи и звуци са религия, която носи умствени и емоционални зависимости. ЙОГАТА...

Откровено за духовното бащинство – Иво Койчев

В своите послания апостол Павел отделя голямо внимание на осиновлението ни от Отец чрез историческото дело на Христос. Осиновлението е следствие от това, че...

За Небесното и Божието Царство – Иво Койчев

Битие 1:1: В начало Бог създаде небесата и земята. Тук думата „Бог“ на оригинален еврейски е Елохим – Богове (в множествено число, съставно единство разкриващо...

Есхатологични възгледи – Иво Койчев

Думата “есхатология” се състои от две основни думи, чието значение от гръцки е      ἔσχατον — окончателен, последен  и λόγος — слово, знание. Предназначението...

Духа на Езавел и Духа на Питон – Иво Койчев 

Духът на Езавел е магьоснически дух от много високо демонично ниво на управление, който воюва чрез чародейни практики срещу ума на вярващия с цел...

Законът на Животворящият Дух и Законът на Моисей – Иво Койчев

Божията истината е кодекса на етичната и моралната същност на новото създание. Но любовта е източника, който оживотворява истината и я превръща в основна...
error: