Цената която днес трябва да плащаме под формата на разпада на институционализираната църква е просто неизбежното следствие от нашата политика да направим благодатта достъпна на твърде ниска цена. Къде са тези истини , които са накарали ранната Църква да въведе катехумената (система, учение, контрол), който е позволявал да се надзирава строго границата между Църквата и света, и е осигурявал адекватна защита за скъпата благодат?

1. Християнинът трябва да внимава да не се разбунтува против свободната и безгранична божия благодат и да не я оскверни. Нека не се опитва да гради една нова религия на буквата, но да се старае да живее един нов живот в послушание на заповедите на Исус Христос. Задължение на християнина да постигне себеотрицание, да умира за себе си за да бъде животът му по-различен от живота на света. Той трябва да остави благодатта да бъде наистина благодат, в противен случай, би разрушил вярата на света в свободния дар на благодатта.

2. Скъпата благодат е съкровище скрито в нива, заради която човек на драго сърце би продал всичко което има за да я притежава. Тя е бисер с огромна стойност, за която търговецът би продал всичката си стока, за да я купи. Тя е царското управление на Христос, заради която човек би извадил окото си, което го сблазнява, тя призивът на Христос, при който ученикът оставя рибарските си мрежи и тръгва след Него.

3. Скъпата благодат е благовестието, което трябва да бъде търсено отново и отново, дарът, който трябва да бъде измолен, вратата, на която да се хлопа. Такава благодат е скъпа, защото ни призовава да следваме Исус Христос. Тя е скъпа, защото струва на човек живота му, а е благодат, защото дава на човек единствения истински живот. Тя е скъпа защото осъжда истински греха и оправдава грешника. Преди всичко, тя е скъпа защото струва ва Бога живота на Сина Му: „с цена сте купени“ и това което струва на Бога толкова скъпо не може да бъде евтино за нас. Благодатта е скъпа защото е Божие въплъщение.

4. Скъпата благодат е Божие светилище, което трябва да бъде пазено от света и да не бъде хвърляно на кучетата. Тя, следователно е живото слово, Словота на Бога, което Той изрича както Му е угодно. Скъпата благодат ни посреща като нежен призив да следваме Исус, тя идва като прошка за съкрушения дух и разкаяното сърце. Благодатта е скъпа, защото кара човека да се подчини на игото на Христос и да Го последва; тя е скъпа благодат защото казва: „моето иго е благо, Моето бреме е леко.“

5. Щастливи са обикновените последователи на Христос, които са били завладяни от Неговата благодат и са в състояние да пеят хваления на вседостатъчната Христова благодат със смирени сърца.

6. Щастливи са тези, които познавайки тази благодат, могат да живеят в света без да са част от него, които чрез следване на Исус Христос са станали дотолкова сигурни в своето небесно гражданство, че са истински свободни да живеят живота си в този свят.

7. Щастливи са тез, които знаят, че ученичеството означава просто живот, който извира от благодатта и че благодат означава просто ученичество.

8. Щастливи са тези, които са станали християни чрез словото на благодатта, слово, което се е превърнало в извор на милости.

Автор: Дитрих Бонхьофер

 

0 Shares