Шест причини за смъртта на Христос

Смъртта на Христос не е планувана но предузната от Отец, какво ще направят грешните човеци и контролираните от тях религиозна и светска система. За това Отец чрез Своята Си мъдрост за да изяви любовта си към света вкарва план в смъртта на Христос за изкуплението на цялото човечеството. Този план се нарича плана на ВЪЗКРЪСЕНИЕТО.

Предлагам Ви шест основни фактора, които причиниха смъртта на Христос:

1. Греха на човеците предизвика смъртта на Христос.

2. Смъртта на Христос е предизвикана от религиозната и светска система на този свят. Не Отец, а грешни човеците разпънаха Христос.

3. Живота на Христос предизвика и конфронтира смъртта.

4. Праведността на Христос конфронтира и предизвика смъртта.

5. Властта, Авторитета и Влиянието на Христос предизвика смъртта.

6. Посланието на Христос предизвика и конфронтира смъртта.

1 КОРИНТЯНИ 15:55: „О, СМЪРТ, КЪДЕ ТИ Е ПОБЕДАТА? О, СМЪРТ, КЪДЕ ТИ Е ЖИЛОТО?“

 

Автор: Иво Койчев

Recommended Posts