МУЗИКА

Ганка Койчева

От самото начало на основаването на църква „Живот в слава“, хвалението и поклонението е заемало главна част от живота и служението на Ганка Койчева. Нейното поклонение винаги е белязано [...]