За „малките богове“ и новото създание в Христос

Терминът „малките богове“ въведен от Оръл Робъртс, Бени Хин, Кенет Коупланд, Крефло Долар, Джойс Майер и др. известни проповедници от Харизматичното движение и движението ВЯРА, не е правилен и води до еретичност и фокусиране в материализъм т.е.  от тук започва и „евангелието“ на просперитета.

Този термин, трябва да бъде заменен с термина „НОВИ БОЖЕСТВЕНИ СЪЗДАНИЯ“, защото е свързан с новорождението (новото създание).

II Кор. 5:17: И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!

Също така терминът „НОВИ БОЖЕСТВЕНИ СЪЗДАНИЯ“ поставя изискване да се разкрие естеството на Бог, но не чрез вяра, а чрез ходене в любов, защото любовта е естеството на Бог. Любовта активира вярата, защото вярата действа само чрез любов.

Това е принцип: ВЯРАТА Е ФУНКЦИЯ НА ЛЮБОВТА (ТОЕСТ НА ДАВАНЕТО, А НЕ НА ИМАНЕТО)!

За дълъг период от време сме насилвали вярата или по-точно сме използвали вярата като свръхестествено средство за придобиване на неща, които са ни превърнали в консуматори, материалисти и егоцентрици. Любовта се демонстрираше само тогава, когато вярата пробие или когато има користна печалба. Това не се ли нарича сребролюбие…?

В повечето случаи сребролюбието като влияние продължава да има контрол над живота на много християни, защото любовта-агапе следва вярата, а не вярата любовта-агапе. Тук редът е обърнат и поставя човек в зависимост от материализма, който го ограничава да изяви Божията любов в пълнота.

За мнозина вярващи „успеха“ или „пробива за успеха“ е станал бог или по-точно култ-идол пред който денонощно се покланят. Даже някои проповедници са отишли твърде далеч проповядвайки, че ако имаш милиони, не ти е нужно помазанието на Духа – защо ти е? Ти имаш парите и може да купиш града (медии, вестници, политическо влияние и т.н.!) Те наричат това бизнес стратегия на царството, само че питам: чие царство, или по-точно чия империя?

Последствията от това са разрушителни защото спират вярващия да следва Христос с цялото си сърце. Спомнете си историята за богатия младеж, който се преогорчи и наскърбен си отиде от присъствието на Христос, защото беше предизвикан да следва Христос но трябваше да се раздели с придобитото си богатство. Тогава Исус каза на учениците Си: Истина ви казвам: мъчно ще влезе богат в небесното царство… Мат. 19:23.

Но нека се върнем към термина „НОВИ БОЖЕСТВЕНИ СЪЗДАНИЯ“. Този термин е библейско правилен и трябва обезателно да замени термина „малките богове“, защото дава пълна яснота за духовната идентичност на вярващия, която е родена от Христовата любов (Йоан 1:12-13).

Когато един вярващ осъзнае потенциала на новото създание, главната движеща сила в неговия живот ще бъде любовта-агапе. Тогава вярата като функция на любовта ще разкрива естеството и характера на Бога, по един много по-различен начин и ще носи чрез любовта-агапе Божията пълнота във всяка област на човешкия живот (Еф.3:19). Това не означава, че отхвърляме материалните придобивки с цел да станем аскети, аз не вярвам в аскетизма. Аз вярвам, че ако поставим духовното като главен приоритет, то тогава ние демонстрираме своята любов и доверието в Отец, Който се грижи за нас. Да вярваш, че Отец се удоволства в просперитета на твоето благосъстояние означава само едно, че си поставил своята вяра под влиянието на любовта-агапе. Само тогава може да се разкрие красотата на твоето заветното взаимоотношение с Бог!

Maт 6:31: И така, не се безпокойте и не казвайте: Какво ще ядем?; или: Какво ще пием?; или: Какво ще облечем?
Maт 6:32: Защото към всичко това се стремят езичниците; понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.
Maт. 6:33: Но първо търсете Божието царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави.

И накрая искам да завърша със следния абзац: ние сме нов вид човеци, друг вид човешка раса, ново създание по образа на Христос, Който изяви Себе си на Голгота в пълнотата на любовта-агапе. Нашите приоритети са други, нашите мечти са други, нашите съдби са други, нашите копнежи са други…!

Докато „малките богове“ определено търсят своята слава тук на земята, те искат да господстват, да владеят на земята, но какво ги ползва, ако загубят живота си?!

Автор Иво Койчев

Recommended Posts