ЗА МЕН

"ЖИВОТЪТ Е МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕ... ПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ДВЕТЕ ЕДНОТО Е ДАР ОТ БОГА!"

Иво Койчев е служител, изпълнен със страст към Божието слово и дух на пионерство. Той е призван с апостолска благодат да изгражда църквата чрез усъвършенстване на светиите за делото на служението и предаване на новозаветните библейски истини и доктрина. Като основател и старши апостол на Апостолски Християнски Център “Живот в Слава” Иво Койчев е посветил повече от 20 години от живота си в изграждането на църква, която носи свободата и силата на Святия Дух.